محمد ضیمران

کل اخبار:3

 • ۱۳۹۷-۰۴-۲۳ ۱۴:۴۰

  تفکر دگم ایرانی‌ها و اشتباه در فهم فوکو

  محمد ضیمران می‌گوید که این باور اشتباه که میشل فوکو فیلسوفی پساساختارگرا یا پسامدرن است، به نظر از خوانش‌های آمریکایی‌ها از فوکو به ایران راه پیدا کرده است. به باور ضیمران علاقه ایرانیان به پست‌مدرنیسم به دلیل بیزاری آنها از مدرنیته است.

 • ۱۳۹۴-۰۳-۰۶ ۱۳:۱۰

  محمد ضیمران؛

  نقد در فرهنگ ما یا مدح است یا قدح

  نقد پیشامدرن اساسا در چارچوب فرهنگ خودی دو صورت به خود گرفته است؛ یكی مدح و دیگری قدح. درواقع ما با دو صورت با یك اثر روبه‌رو می‌شویم یا اینكه آن را ستایش می‌كنیم یعنی در حقیقت یك نسبت ارزشی برای آن قایل خواهیم بود یا اینكه آن را ضد ارزش قلمداد كرده و آن را مورد شك و تردید و سرزنش قرار می‌دهیم و به دنبال یافتن خطاها و ایرادات می‌رویم.

 • ۱۳۹۳-۱۰-۰۶ ۱۳:۳۰

  زیبایی و فلسفه ‌هنر از دیدگاه ارسطو منتشر می‌شود

  «زیبایی و فلسفه‌هنر در گفتگو: ارسطو» شامل مجموعه مصاحبه‌های منیره پنج‌تنی با فتح‌الله مجتبایی، محمد ضیمران، سعید بینای مطلق، محمدرضا بهشتی، شمس الملوک مصطفوی و امیر نصری در موضوع فلسفه هنر از دیدگاه ارسطو، در ماه آینده منتشر می‌شود.