مدح

کل اخبار:1

  • ۱۳۹۸-۰۶-۱۷ ۱۱:۰۰

      فردوسی و مدح محمود

    بعضی گفته‌اند در آن زمان که شاعرانی چون فرخی، عنصری و عسجدی به دربار محمود وابسته بودند، فردوسی نیز ناگزیر بوده برای گذران زندگی، مدح بگوید. این گفته هم نادرست است.