مسئولین

کل اخبار:1

  • ۱۳۹۳-۰۷-۱۹ ۰۸:۳۱

    نمایندگان تشکل‌های دانشجویی مطرح کردند؛

    مسئولین به منبرهای یکطرفه در دانشگاه معتقدند

    در شانزدهمین قسمت برنامه حذف و اضافه مطرح شد که مسئولین به منبرهای یکطرفه در دانشگاه معتقدند و برخی مسئولان برای حضور در دانشگاه به دنبال سالن همراه هستند.