ملودرام

کل اخبار:2

  • ملودرام ۱۳۹۸-۰۱-۲۴ ۱۵:۴۵

    ملودرام

    این کتاب که به نوع ادبی ملودرام اختصاص دارد توضیحی واضح دربارة تاریخچه، مبانی نظری، عوامل پیدایی ، تعریف و معنا، ویژگی‌ها، نمایندگان برجسته و تأثیرات سبک و مکتب یادشده ارائه می‌دهد و نمونه‌هایی بسنده و روشنگر از آثار مربوط به آن را در خلال مطالب می‌گنجاند.

  • ۱۳۹۵-۱۱-۲۳ ۱۳:۰۰

    پرتگاه ملودرام و باقی ماجراها

    فیلم های ملودرام جشنواره امسال چگونه بودند؟