مناسبات شهروندی

کل اخبار:1

  • ۱۳۹۹-۰۶-۲۴ ۱۳:۳۰

    زندگی در انتظار/ بحران امید و سهم ما در ضیافت امید

    وقتی روند امید از سطح فردی به سطح جمعی برسد، همکاری بین مردم بیشتر است و هر چه قدرت امید جمعی بالاتر باشد به همان نسبت می‌تواند نسبت به امیدهای متناقض با جمع نیز پاسخگو باشد و منجر به همنوایی و کاهش احساس ناخرسندی و ناامیدی در سطح اجتماعی شود. در شرایط جامعه امروز در مواجهه با ویروس کرونا، تصمیم آگاهانه مردم می‌تواند بازویی برای کمک به دستگاه‌ها قرار گیرد و در حالت تسری امید فردی به امید جمعی، جامعه قدرت بیشتری در آگاهی‌بخشی پیدا می‌کند و حتی می‌تواند در مقابل افرادی که مثلا از ماسک استفاده نمی‌کنند، مطالبه و پاسخگویی داشته باشد.