مکتب بیلفلد

کل اخبار:1

  • شماره 15 ۱۳۹۵-۱۰-۲۰ ۱۰:۲۷

    شماره پانزدهم فرهنگ امروز منتشر شد؛

    شماره پانزدهم نشریه فرهنگ امروز منتشر شد

    جامعه شناسی در دادگاه فلسفه عنوان پرونده اندیشه شماره پانزدهم نشریه فرهنگ امروز است که علاوه بر بررسی ارتباط میان فلسفه و جامعه شناسی مورد خاص یوسف اباذری را زیر ذره بین برده است.