نشر شوند

کل اخبار:1

  • هانا ارنت ۱۳۹۷-۰۲-۰۵ ۱۳:۳۰

    هانا آرنت زندگی روایت است

    ژولیا کریستوا

    در این کتاب کریستوا آرنت را متفکری معرفی می‌کند که به‌قصد یافتن امیدی برای زندگی، شرایط و وضیعیت بشر را در جهان امروز توصیف می‌کند.