نشر کرگدن

کل اخبار:1

  • صدق ۱۳۹۶-۰۸-۰۹ ۱۲:۴۲

    صدق به چه کار می‌آید

    مناظره ریچارد رورتی و پاسکال آنژل

    موضوعی که توجه خواننده را جلب می‌کند گرایش‌های فکری متفاوت این دو فیلسوف است. یکی نئوپراگماتیست و منتقد جدی فلسفه تحلیلی است، و دیگری شورمندانه کمر به معرفی و حمایت از فلسفه تحلیلی بسته است.