نظریه فیلم

کل اخبار:2

  • ۱۳۹۶-۰۵-۱۵ ۱۱:۲۰

    مرتضی آوینی و نظریه فیلم منتشر شد

    کتاب «واقع‌گرایی اسلامی به مثابه نظریه فیلم؛ مرتضی آوینی و نظریه فیلم» فعالیت نظری و انتقادی سینماگر ایرانی، مرتضی آوینی را به جامعه علمی ایتالیا شناسانده است و با فعال کردن شبکه‌ای از روابط و همچنین با ساختن روش این گفت‌وگو دریافت و فهم وی از سینما و به‌ویژه سینمای مستند را با نظریه‌های کلاسیک سینما روبه‌رو کرده است.

  • شماره پنجم ۱۳۹۴-۰۲-۱۵ ۱۱:۰۹

    شماره پنجم نشریه «فرهنگ امروز» منتشر شد

    فرهنگ امروز در شماره پنجم خود درصدد برآمده با گشودن پرونده «روشنفکری و قدرتمندی» به بررسی نسبت روشنفکران با حاکمیت سیاسی در عصر پهلوی دوم بپردازد.