نقد فرهنگی

کل اخبار:3

 • ۱۳۹۸-۰۷-۱۷ ۱۴:۰۰

  ناصر تکمیل‌همایون: نهادهای ارزشی و فرهنگی ما منزلت تاریخی خود را از دست داده‌اند

  ناصر تکمیل‌همایون می‌گوید: جامعه معاصر ایران نزدیک به دو سده است که دچار آشفتگی در امور اجتماعی و فرهنگی خود بوده و از همین رو نهادهای مختلف ارزشی و فرهنگی ما منزلت تاریخی خود را از دست داده‌اند.

 • سینمای بدنه ۱۳۹۳-۱۲-۱۶ ۰۹:۳۵

  از سینمای جنگی تا رمانس‌های عاشقانه؛

  دخترکان شاگردمغازه به سینما می‌روند (۲)

  تنها زمانی که توده‌ی مردم سرنوشت احمقانه یک نفر را به‌مثابه مرگی قهرمانانه قلمداد کنند، می‌توانند آن را از نظر اخلاقی تحمل کنند. فیلم‎‌های جنگی برای تربیت توده مردم هستند.

 • زیگفرید کراکاوئر ۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۰۹:۲۵

  زیگفرید کراکوئر؛

  درباره‌ی رسالت نقد فیلم

  منتقد فیلم ممتاز تنها به‌عنوان منتقد اجتماعی قابل تصور است، مأموریتش افشا کردن تصورات و ایدئولوژی‌های پنهان درون فیلم‌های متوسط و رایج است تا از طریق این افشاگری تأثیر خود این فیلم‌ها را هر جا که ضروری باشد، ویران کند.