نگار داوری اردکانی

کل اخبار:3

 • خط فارسی ۱۳۹۴-۱۰-۲۳ ۰۹:۱۸

  نگار داوری اردکانی/ درآمدی بر برنامه‏‌ریزی خط و نگارش؛

  طرح موضوع تغییر/ تعویض خط فارسی بی‌وجه است

  امروز لازم است هر اقدام برنامه‌ریزی زبان با در نظر گرفتن ملاحظات نقشی و لحاظ نمودن اقتصادی بودن فرایند صورت گیرد. به‌این‌ترتیب، باتوجه به جایگاه عاطفی‌ای که خط و زبان فارسی در میان ایرانیان دارد. طرح موضوع تغییر/ تعویض خط فارسی بی‌وجه است. حفظ مواریث مکتوب ادبی و فرهنگی برای ایرانیان اولویت و اهمیت ویژه‌ای دارد که از مهم‌ترین دلایل بی‌‌وجه بودن طرح موضوع تعویض خط به‌شمار می‌رود.

 • ۱۳۹۴-۰۳-۱۹ ۱۴:۱۰

  نقد کتاب «هستان‌نگاری پزشکی دوره اسلامی» در سرای اهل قلم

  کتاب «هستان‌نگاری پزشکی دوره اسلامی» (راهکارها و نظریه‌پردازی‌ها) در سرای اهل قلم نقد می‌شود.

 • نگار داوری ۱۳۹۳-۱۱-۰۸ ۱۰:۲۸

  نگار داوری اردکانی/ یادداشتی بر «کتاب الحروف» فارابی؛

  آرای زبان‌شناختی فارابی

  پرسش اساسی‌ای که منجر به تدوین این یادداشت شد، پرسشی است ساده درباره چیستی تصویر زبان از منظر فارابی. تأمل در پاسخ این پرسش، از آن جهت اهمیت دارد که توانایی مشارکت در تولید دانش اصیل برای هر دانش پژوه آسیایی حوزه زبان‌شناسی، منوط به شناخت تمام‌عیار دانش‌های بومی به مثابه میراثی زبانی است.