ویلهلم دیلتای

کل اخبار:15

 • ۱۳۹۷-۰۴-۲۵ ۱۱:۴۰

  دیلتای رسالت خود را بنیان‌گذاری فلسفی علوم انسانی می‌داند

  مالک شجاعی جشوقانی، پژوهشگر فلسفه گفت: دیلتای شرط امکانی علوم انسانی را اشتراک سوژه و ابژه در تاریخیت تلقی می کند و رسالت خود را بنیادگذاری فلسفی علوم انسانی می داند.

 • ۱۳۹۷-۰۴-۱۹ ۱۳:۲۰

  کرسی ترویجی با رویکرد عرضه و نقد ایده علمی برگزار می شود

  کرسی ترویجی «فهم هرمنوتیکی علوم انسانی مبتنی بر  آرای دیلتای» با ارائه مالک شجاعی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

 • ۱۳۹۶-۰۱-۲۹ ۱۱:۴۰

  تحلیل و نقد دیدگاه دیلتای در باب نسبت فرهنگ مدرن و علوم انسانی

  ​گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کرسی ترویجی تحلیل و نقد دیدگاه دیلتای در باب نسبت فرهنگ مدرن و علوم انسانی را برگزار می‌کند.

 • ۱۳۹۵-۱۱-۰۵ ۱۷:۲۰

  غرب مجموعه ای از گزاره ها نیست بلکه تجربه بشری است

  مالک شجاعی جشوقانی گفت: غرب یک تجربه بشری است که گزاره ها آن را بیان می کند. دیلتای علوم انسانی را صورت بندی مفهومی تجربه زیستی یک فرهنگ می داند.

 • ۱۳۹۴-۱۰-۱۵ ۱۳:۰۰

  «شعر و تجربه» ویلهلم دیلتای منتشر شد

  «شعر و تجربه؛ نقادی هنر» نوشته ویلهلم دیلتای، یکی از فلاسفه آلمانی است. دیلتای برخی نوشته‌های این کتاب را به تقلید از ارسطو «فن شعر» نامیده است.

 • دیلتای ۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۰۹:۱۷

  گفتاری از محمدعلی مرادی در نشست «نقد عقل تاریخی در فلسفه‌ی دیلتای» (۲)؛

  سنجش خرد تاریخی نزد دیلتای

  در زبان آلمانی ۳ مفهوم از تجربه وجود دارد:das Empirische كه ادیب سلطانی اروینی ترجمه كرده و Erfahrung كه تجربه ترجمه شده است اما دیلتای از مفهومی دیگری سخن می گوید به نام Erlebnis (تجربه‌ی زیسته) که علومی مثل مهندسی تجربه‌ی زیسته را اصلاً رقم نمی‌زند، تجلی تجربه‌ی زیسته نیز شعر، سروده‌ها و نغمه‌ها و آنچه در عواطف شكل می‌گیرد، است.

 • ۱۳۹۴-۰۸-۲۴ ۱۵:۰۰

  پنجمین جلد گزیده آثار ویلهلم دیلتای منتشر شد

  کتاب «شعر و تجربه» (نقادی هنر) نوشته ویلهلم دیلتای با ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شد.

 • صانعی ۱۳۹۴-۰۸-۱۳ ۰۹:۱۳

  گفتاری از منوچهر صانعی دره‌بیدی در نشست «نقد عقل تاریخی در فلسفه‌ی دیلتای» (۱)؛

  صورت‌های عقلی حاصل فرایند تاریخی

  حرف دیلتای این است كه در شناخت فعالیت‌های عقلانی، صورت و ماده‌ای را كه كانت گفته نباید به همان دقت و ظرافتی كه كانت می‌گوید لحاظ كنیم؛ یعنی اینكه صورت‌ها هم حاصل كاركرد تاریخی است. حرف كانت این بود كه صورت‌های عقل، متافیزیكی است و متعلق به ذات عقل است و باید تجربه‌ها در قالب این صورت‌ها ریخته شود تا آگاهی پیدا كنیم؛ اما دیلتای می‌گوید همین صورت‌ها هم كار تاریخ است، یعنی در فرایند تاریخی ساخته می‌شود.

 • ۱۳۹۴-۰۷-۲۶ ۰۸:۳۱

  «نقد عقل تاریخی در فلسفه دیلتای» برگزار می‎شود

  «نقد عقل تاریخی در فلسفه دیلتای» در پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار می‎شود.

 • ۱۳۹۴-۰۷-۱۹ ۱۳:۳۰

  «شعر وتجربه» کتابی با محتوای نقادی هنر

  کتاب «شعر و تجربه» پنجمین جلد از مجموعه شش جلدی گزيده ی آثار «ويلهلم ديلتای» با ترجمه ی «منوچهر صانعی دره بیدی» را نشر ققنوس چاپ کرده است.

 • دیلتای ۱۳۹۴-۰۶-۲۱ ۰۹:۰۸

  گزارشی از نشست«نسبت فلسفه‌ی فرهنگ و علوم انسانی»؛

  علوم انسانی conceptualize کردن فرهنگ است

  دیلتای به مدد کانت فلسفه را به ساحت مسائل انضمامی می‌آورد، دیلتای می‌گوید «در رگ‌های سوژه‌ی لاک، هیوم و کانت هیچ خون واقعی وجود ندارد مگر عصاره‌ی رقیقی از عقل»؛ راه عبور از این سوژه این است که آن را بیاوریم در دل تاریخ که هگل مقدمه را فراهم کرده بود. دیلتای به هگل یک چیز اضافه می‌کند، او سوژه‌ی کانتی را که هگل تاریخی کرده culturalمی‌کند.

 • ۱۳۹۴-۰۵-۰۱ ۱۴:۱۰

  چگونگی توسعۀ هرمنوتیک توسط شلایر ماخر و دیلتای

  برخلاف پوزیتیویست‌ها که روش واحدی برای علوم انسانی و طبیعی قائل بودند، دیلتای می‌گوید همچنان که موضوع علوم طبیعی متفاوت از علوم انسانی است، شناخت در علوم طبیعی نیز متفاوت از شناخت در علوم انسانی است.

 • اباذری-احمدی-فرهادپور ۱۳۹۳-۰۹-۲۰ ۱۱:۲۴

  مراد فرهادپور، یوسف اباذری/ نقدی بر کتاب «ساختار و تاویل متن» بابک احمدی؛

  آشفتگی و بی‌معنایی

  ساختار و تأویل متن نه فقط ساختار و معنا و بلکه حتی موضوع معین و مشخصی نیز ندارد، کتاب به واقع معجون عجیبی است که قدری از همه چیز در آن یافت می‌شود: مقداری نشانه‌شناسی (پیرس، موریس)، کمی ساخت‌گرایی فلسفی (فوکو)، مقداری نقد ادبی ساخت‌گرا به اضافه‌ی کمی نشانه‌شناسی ادبی «اکو»، نارسایی و سطحی بودن بسیاری از شروح و تفاسیر مؤلف و مهم‌تر از آن، نفس ترکیب کتاب گواه آن است که مؤلف نیز درک روشنی از مواد اولیه‌ی معجون خویش ندارد.

 • منوچهر صانعی ۱۳۹۳/۰۱/۲۵

  گفت‌وگوی تفصیلی فرهنگ امروز با منوچهر صانعی؛

  دیلتای مؤسس علوم انسانی است

  ما یک روش تاریخی داریم، هر متفکری را می‎توانیم با ماقبل آن بررسی کنیم با مابعد آن نمی‎توانیم بررسی کنیم. دکارت را می‎توانیم با ارسطو مقایسه کنیم؛ اما دکارت را نمی‎توانیم با کانت مقایسه کنیم، بلکه کانت را می‎توان با دکارت مقایسه کرد. در مورد دیلتای اگر قرار شد که تطبیق و مقایسه صورت دهیم، می‎توانیم او را با شلایرماخر مقایسه کنیم یا با اصحاب هرمنوتیک قرون وسطی مقایسه کنیم؛ اما دیلتای را نمی‎توانیم با گادامر مقایسه کنیم.

 • به فهم درآوردن جهان انسانی ۱۳۹۲-۱۱-۲۸ ۱۵:۰۵

  به فهم درآوردن جهان انسانی

  ویلهلم دیلتای

  نوشته‎های که در جلد دوم کتاب «به فهم درآوردن جهان انسانی» گردآوری شده است، رابطه‎ی تنگاتنگی با کوشش‎های دیلتای برای تکمیل جلد دوم «مقدمه بر علوم انسانی» دارد.