ویژه نامه نوروزی

کل اخبار:1

  • شماره چهارم ۱۳۹۳-۱۲-۱۳ ۱۴:۴۶

    شماره چهارم ماهنامه فرهنگ امروز منتشر شد؛

    شماره چهارم نشریه «فرهنگ امروز» منتشر شد

    فرهنگ امروز در شماره ویژه نوروز خود در بخش پیشخوان با انتشار مقاله‌ای مفصل از سیدجواد طباطبایی با عنوان «بحثی در رعایت ظرافت‌ها و دقایق زبانی در ترجمه متون اندیشه سیاسی» به برخی دشواری های تاریخنگاری اندیشه پرداخته است.