پاتریشیا کرون

کل اخبار:5

 • پاتریشیا کرونه ۱۳۹۷-۰۸-۱۳ ۱۰:۳۶

  پاتریشیا کرونه و تاثیر روش او بر مطالعات اسلامی؛

  غروب روش «بازنگریست‌ها»

  کتاب‌های جان ونز برو، مایکل کوک و پاتریشیا کرونه اساس معرفتی جریان تجدیدنظرخواهی را تشکیل می‌دهد. جریانی که به دنبال برکندن زمینۀ تاریخی از نص قرآنی است و استدلال می‌کند قرآن در شکل متداول امروزی، ساخته‌پرداختۀ مسلمانان در اواخر قرن دوم هجری است. این جریان مبتنی است بر تشکیک در روایت‌های اسلامی و تشکیک در هرآنچه در منابع و مصادر اسلامی رایج و شایع است و در همان حین، اعتماد بر منابع غیرکلاسیک سنتی و نیز منابع دیگری که به زبان‌های غیرعربی نگاشته شده‌اند.

 • طباطبایی ۱۳۹۶-۰۹-۲۷ ۱۲:۲۸

  نی‌سواران؛ کِرونیست‌ها علیه نظریۀ ایران

  جناح کرونیست‌ها با نگاهی مُثله و شکسته به پروژۀ فکری دکتر طباطبایی می‌خواهند علی‌الاصول از در پُشتی وارد ماجرا شوند. آن‌ها که یا نخواسته‌اند یا نتوانسته‌اند کلیت آثار دکتر طباطبایی را فهم و هضم کنند، تلاش می‌کنند تا با هجوم بر ویراست سوم تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران از این کتاب پاشنۀ آشیلی بسازند برای کوبیدن پروژه‌ای که انسجام منطقی خود را از یک کتاب اخذ نکرده است.

 • ۱۳۹۶-۰۱-۲۸ ۱۶:۰۰

  آثار پاتریشیا کرون از تاریخ گذشته غرابت‌زدایی می‌کند

  مصطفی ملکیان،‌ استاد فلسفه در نشست «بررسی زندگی و آثار پاتریشیا کرون» ضمن تشریح جایگاه آثار این اندیشمند گفت: کتاب‌های کرون از یک سو موجب فهم بهتر متون دینی و از سوی دیگر موجب غرابت‌زدایی از تاریخ می‌شود.

 • ۱۳۹۶-۰۱-۲۷ ۱۰:۲۱

  نگاهی به زندگی و آثار «پاتریشیا کرون» در سرای اهل قلم

  نشست «پاتریشیا کرون» با نگاهی به زندگی و آثار او ، یک شنبه (۲۷ فروردین) در سرای اهل قلم خانه کتاب برگزار می‌شود.

 • ۱۳۹۶-۰۱-۲۶ ۱۶:۴۰

  نگاهی به زندگی و آثار پاتریشیا کرون در یک نشست

  نشست «پاتریشیا کرون» با نگاهی به زندگی و آثار او، یکشنبه (۲۷ فروردین) در سرای اهل قلم خانه کتاب برگزار می‌شود.