چگونگی شکل گیری

کل اخبار:4

 • ۱۳۹۸-۰۲-۲۵ ۱۵:۳۰

  روایت ادوارد سعید به مقوله نکبت و شکل‌گیری اسرائیل

  نوشتن کتاب نکبت به ویژه از سوی «احمد سعدی» یکی از نویسندگان همکار در گردآوری و ویرایش اثر و نویسنده موخره کتاب، که خود استاد دانشگاهی در اسرائیل است می‌تواند یک عمل سیاسی و علیه تلاش سیاستگذاران و سیاستمداران اسرائیلی تلقی شود.

 • ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۱:۴۰

  خلافت سایبری/ چطور تخصص دیجیتالی به شکل‌گیری و رشد داعش کمک کرد

  امروز عمر گروه داعش رو به پایان است. با این‌حال، با ادامه بحران و جنگ در خاورمیانه شناسایی ریشه‌ها و چگونگی برآمدن آن موضوعی است که همچنان مورد بحث مقالات و کتاب‌های متعدد است.

 • فیلم فارسی ۱۳۹۶-۱۰-۱۷ ۱۱:۰۸

  روند شکل­‌گیری و تحول جریان موج نو سینمای ایران (۱۳۵۷– ۱۳۴۸)؛

  یک تحلیل جامعه­ شناختی

  عمده فیلم‌های تولید شده آن سال‌ها که به فیلم‌فارسی معروف‌اند و بدنه اصلی سینمای ایران را تشکیل می‌دادند، با هدف سرگرم ساختن مخاطبین، تولید می‌شد. در این فیلم‌ها، نمایش تضادها و گرفتاری‌های جامعه که مخاطب خود با آن‌ها درگیر بود و احیاناً سینما رفتنش هم برای این بود که ساعتی از آن گرفتاری‌ها دور باشد، نقض غرض محسوب می‌شد و مخاطب را از سینما فراری می‌داد، بنابراین، این مسائل در فیلم‌فارسی‌ها نمود نداشت.

 • ۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۲:۴۰

  از فلسفه چرائی و چیستی تا فلسفه چگونگی

  فلسفه شدن اسلامی فلسفه ای در ساحت روش سازی است که مبتنی بر آن می توان به تبیین سه حوزه روشی «روش استنباط نظامات دینی، روش مدل سازی، روش ارائه معادله تغییر» پرداخت.