ژولیا کریستوا

کل اخبار:2

 • هانا ارنت ۱۳۹۷-۰۲-۰۵ ۱۳:۳۰

  هانا آرنت زندگی روایت است

  ژولیا کریستوا

  در این کتاب کریستوا آرنت را متفکری معرفی می‌کند که به‌قصد یافتن امیدی برای زندگی، شرایط و وضیعیت بشر را در جهان امروز توصیف می‌کند.

 • نامور مطلق ۱۳۹۴-۰۶-۳۰ ۰۸:۵۸

  یادداشتی در باب «ترامتنیت» از «بهمن نامورمطلق»؛

  «ذهنیت عینیت‌یافته» در متن‎ها

  بر پایه‌ی نظریه‌ی بینامتنیت انسان تنها موجود بینامتنی است؛ حتی می‌توان گفت مهم‌ترین تمایز انسان نسبت به موجودات دیگر ویژگی بینامتنی اوست. فقط انسان است که می‌تواند متن‌های گذشته را با استفاده از روش‌هایی همچون تقلید یا تغییر، توسعه و تکثیر کند. در حقیقت، توسعه‌ی انسانی با توسعه متنی صورت گرفت و جوامع گوناگون به اندازه‌ی متن‌هایی که تولید می‌کنند توسعه یافته‌اند.