کدگذاری سیال

کل اخبار:2

 • ۱۳۹۵-۱۰-۲۰ ۱۲:۲۰

  «راهنمای کدگذاری برای پژوهشگران کیفی» از راه رسید

    کتاب «راهنمای کدگذاری برای پژوهشگران کیفی» نوشته جانی سالدنا با ترجمه عبدالله گیویان به تازگی از سوی انتشارات علمی فرهنگی منتشر شده است.

 • مصرف ۱۳۹۴-۰۳-۲۸ ۱۰:۲۲

  حسن فتح‌زاده/مصرف‌گرایی و مسأله هویت در جهان معاصر؛

  تولید مصرف

  در فضای فرهنگی امروز، فراروایات قدرت و گستره‌ی رهایی‌بخشی خود را از دست داده‌اند و جای آن‌ها را روایاتی شخصی گرفته‌اند که سرودن آن‌ها گرچه به میل و انتخاب خود افراد صورت می‌گیرد، اما تحت نظارت همه‌جانبه‌ی سرمایه‌داری قرار دارد. وقتی امیدمان از راه‌حل‌های فراگیرِ اجتماعی ـ سیاسی قطع می‌شود، به شیوه‌های رهایی‌بخشِ فردی و محدود به كلونی‌های كوچك پناه می‌بریم؛ و این گونه است كه ارتباط با تاریخ را از دست می‌دهیم و سبك زندگی «دم غنیمت شمری» را برمی‌گزینیم.