شناسهٔ خبر: 50668 - سرویس کتاب و نشر

تاریخچه میرزا کوچک‌خان

تاریخچه میرزا کوچک خان کتاب حاضر، نوشته‌ای است مختصر اما جدید و متفاوت درباره نهضت جنگل و میرزا کوچک‌خان جنگلی

تاریخچه میرزا کوچک‌خان

سیدمحمد بحرالعلوم قزوینی

ناشر: نامک

تعداد صفحه: ۱۰۴ صفحه

قیمت: ۹ هزار تومان

کتاب حاضر، نوشته‌ای است مختصر اما جدید و متفاوت درباره نهضت جنگل و میرزا کوچک‌خان جنگلی که به نثری ساده و روان، توسط سید محمد بحرالعلوم قزوینی، از فضلای قرن حاضر، به رشته تحریر در آمده است. مؤلف با ذکر این نکته که از هنگام ورود میرزا کوچک‌خان به جنگل تا پایان کار او، در انزلی، کسما و آبادی‌های اطراف انزلی حضور داشته، بر این اعتقاد است که این تاریخ را بدون دخالت دادن اغراض شخصی و بر اساس مشاهدات و شنیده‌های خود به رشته تحریر در آورده است. به طوری که از مطالعه این تاریخچه برمی‌آید مؤلف نظر مثبتی نسبت به میرزا کوچک‌خان نداشته است.