کتاب و نشر

 • ضمیر ناآگاه ۱۱ روز قبل

  ضمیر ناآگاه

 •  تکنیک درمان در روانکاوی ۱۱ روز قبل

   تکنیک درمان در روانکاوی

 • والتر بنیامین ۱۹ روز قبل

  مقدمه کمبریج بر

  والتر بنیامین

  در ۱۹۳۳ با قدرت‌ گرفتن نازی‌ها در آلمان، بنیامین به پاریس رفت و در همان‌جا بود که با هانا آرنت و گروه دیگری از روشنفکران دیدار کرد. در سال ۱۹۳۹ بود که از تابعیت آلمانی محروم شد و مجبور شد در اردوگاه سر کند.

 • تاریخ اروپای مدرن ۱ ماه قبل

  تاریخ اروپای مدرن

  چیزی که نمی تواند باعث شود که از کنار کتاب حاضر به سادگی بگذریم ساختار مقاله محور آن است که باعث شده است که روایت تاریخ اروپا از بیان کلیات سیاسی و تاریخ روابط بین الملل به صورتی مسئله مند و با دیدی پرسش محور و تخصصی تغییر یابد.

 • ویرجینیا وولف ۱ ماه قبل

  مقدمه کیمبریج بر

  ویرجینیا وولف

  رمان های رئالیستی و تجربه گرای وولف، روشنگر باطن انسان هایی است که تحت تاثیر رفتار جامعه، هر کدام به گونه ای آسیب دیده اند. او در کنار این تصاویر شفاف و واقع گرایانه، نگاه روانکاوانه ای که از آدم ها و اجتماع ارائه می دهد، مدام به نقد سیاست ها و مناسبت های اجتماعی می پردازد.

 • ایران در سیاحت نامه اولیا چلبی ۲ ماه قبل

  ایران در سیاحت نامه اولیا چلبی

  سفرنامه چلبی را باید در زمره آثار جزیی نگر با اشاره دقیق به جزییات و ذکر وقایع مهم حال و گذشته هر شهر و مکان مهمی است که به آن پای می گذارد، محسوب کرد.