کتاب و نشر

هابرماس/ نولته

بهزاد جامه‌بزرگ/ نگاهی به کتاب آشوویتس یکتا؛

آشوویتس: «زیاده‌روی در امر موجه»؟!

هابرماس اصرار داشت عرق شرم آشوویتس می‌بایست برای همیشه بر پیشانی آلمانی‌ها باقی بماند. پرواضح است که سخن گفتن از این شرم ماندگار مدنظر هابرماس با مشی ملی‌گرایانه نولته و دیگر مورخان ملی‌گرا نمی‌توانست همخوانی داشته باشد. نولته بر این باور بود که «شرم» مدنظر هابرماس با «تقصیر» مورد بیان یاسپرس متفاوت بود.

 • فاطمیان، از خشونت تا رواداری دیروز ۱۶:۰۱

  فاطمیان، از خشونت تا رواداری

  مطالعه این کتاب به علاقه مندان تاریخ فاطمیان و نیز دانشجویان رشته های تاریخ و تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام پیشنهاد می شود.

 • مجموعه آثار ارشمیدس
مشتمل بر روش بررسی مسائل مکانیکی دیروز ۱۶:۰۱

  مجموعه آثار ارشمیدس مشتمل بر روش بررسی مسائل مکانیکی

  اکتشافات من در مقابل کسانی قرار گرفته است که توانایی لازم را برای بررسی آن‌ها دارند

 • بوردیو و میدان دانشگاهی ج ۲
کاربردهای اجتماعی دانش ۷ روز قبل

  بوردیو و میدان دانشگاهی ج ۲ کاربردهای اجتماعی دانش

  تقریبا تمام مطالب این کتاب درباره مباحث بوردیو در حوزه نظام آموزشی و دانشگاهی و میدان‌هایی است که در این نظام‌ها تعریف کرده است.

 • سیندخت ۷ روز قبل

  سیندخت

  سیندخت بلند می‌شود، روبه‌روی سام می‌ایستد، تور سیاه را از روی صورتش بالا می‌زند...

 • اخوان الصفا ۱۵ روز قبل

  اخوان الصفا

  ین پژوهش بدیع مقدمه‌ای روشن و هدفمند به اخوان الصفا و اثر تعلیماتی آنان است و این جایگاه انتقادی آن را در تاریخ علوم، فلسفه و ادبیات عربی و اسلامی مشخص می‌کند

 • کودکی را می‌زنند ۱۵ روز قبل

  کودکی را می‌زنند

  این نوشته ها از نسبتی میان درمان بالینی و تأمل در نفس حکایت دارند که در نتیجة آن، مسائل روانی به‌منزلة مسائلی برخاست از شکاف‌های زندگی مدرن ظاهر می‌شوند.

 • ملاحظاتی درباره مارکس ۱۷ روز قبل

  ملاحظاتی درباره مارکس

  به اعتقاد من، ما در آستانه یک بحران عظیم ارزش‌یابی مجدد و همه‌جانبه از معضل «حکومت» هستیم.

 • نفت و هژمونیسم امریکا ۱۷ روز قبل

  نفت و هژمونیسم امریکا

  اقتصاد نفت شاید پیچیده‌ترین و پررمز و رازترین اقتصاد در جهان سرمایه‌دای باشد

 • منش ملی

منظری روانی-اجتماعی ۲۲ روز قبل

  منش ملی منظری روانی-اجتماعی

  این کتاب مشتمل است بر یازده مقاله که اینکلس و همکاران او در دورة فعالیت حرفه‌ای خود نوشته‌اند.

 • تاریخ و ادبیات ایران، عصر غزنوی
ناصرخسرو ۲۲ روز قبل

  تاریخ و ادبیات ایران، عصر غزنوی ناصرخسرو

  ناصر خسرو را می‌توان به تعبیر امروزی، اومانیستی دانست که انسان را مرکز و محور خلقت الهی و از این رو صاحب آزادی و اختیار و مسئولیت کامل در قبال سرنوشتش می‌بیند

 • هنر مردن ۲۳ روز قبل

  هنر مردن

  موران را نویسنده دنیای مدرن خوانده‌اند، کسی که جغرافیای ادبیات را گسترش داده است

 • رهیافتی تطبیقی به فلسفه سهروردی ۲۳ روز قبل

  رهیافتی تطبیقی به فلسفه سهروردی

  کتاب حاضر بررسی تطبیقی فلسفه سهروردی با اندیشه‌های فارابی، ابن سینا، غزالی، ابن رشد، ابن عربی و ملاصدرا است.

 • دیوید هیوم، آدام اسمیت و دوستی‌ای که تفکر مدرن را شکل داد ۲۸ روز قبل

  نقد کتاب کافر و پروفسور؛

  دیوید هیوم، آدام اسمیت و دوستی‌ای که تفکر مدرن را شکل داد

  این کتاب درباره نوعی دوستی است که متأسفانه روسوی نازک‌طبع، کله‌شق و پارانویید هرگز قادر به داشتن آن نبوده است. لذت خواندن درباره نزدیکی دوستانه، معقول و نسبتاً آرام هیوم و اسمیت با خواندن حالت رقت‌انگیز فیلسوفی که حتی دوستی با خود را نیز نمی‌دانسته است خدشه‌دار می‌شود.

 • مسیح و آدم ۱ ماه قبل

  مسیح و آدم

  آدم تا آن جا بشر حقیقی است که بشیریت اصیل مسیح را بازتاب دهد و ناظر به آن باشد.

 • نظریه فمینیستی ۱ ماه قبل

  نظریه فمینیستی

  جوزفین دانون سنت فکری فمینیستی امریکا را با تمامی لطافت و پیچیدگی‌اش دوباره زنده می‌کند.

 • مذاکره با اشیا ۱ ماه قبل

  مذاکره با اشیا

  هنرِ نظریه کنشگر-شبکه، که لاتور از مؤلفان اصلی آن است، برقراری تقارن بسیار عام میان انسان‌ها و غیرانسان‌ها است

 • هستی و زبان در اندیشه هایدگر ۱ ماه قبل

  هستی و زبان در اندیشه هایدگر

  هدف ضمنی این نوشتار نشان دادن این حقیقت است که هنوز هم می‌توان حیرت کرد.

 • چرخش‌های پارادایمی ۱ ماه قبل

  نگاهی به کتاب پارادایم جدید آلن تورن؛

  چرخش‌های پارادایمی

  تورن در پیوند با موضوع سوژه بحث تاریخمندی را طرح می‌کند. شاید یکی از نقدهایی که بتوان به این اثر وارد دانست، عدم ارائۀ تعریفی جامع از همین مفهوم تاریخمندی است. در نتیجه این ابهام خواننده ناگزیر است تا مباحث مختلف طرح‌شده در آثار این اندیشمند را کنار هم قرار دهد تا به تصویری نسبتاً جامع از مفهوم یادشده دست یابد.

 • ردپای تزلزل
رمان تاریخی ایران ۱۳۲۰-۱۳۰۰ ۱ ماه قبل

  ردپای تزلزل رمان تاریخی ایران ۱۳۲۰-۱۳۰۰

  این کتاب با مطالعه رمان‌های تاریخی این دوره و هم‌زمان نگاه به صحنه ادبیات جهانی، پرتوی تازه بر این حوزة مطالعاتی می‌افکند.

 • تفکر نقادانه برای کودکان ۱ ماه قبل

  تفکر نقادانه برای کودکان

  تفکر نقادانه می‌تواند به‌مثابه جعبه‌ابزاری از مهارت‌ها تصور شود که کودکان را قادر می‌سازد عمیق‌تر و روشن‌تر دربارة آنچه به آن باور دارند و دربارة آنچه باید انجام دهند فکر کنند.