شناسهٔ خبر: 55633 - سرویس کتاب و نشر

گفت و گوی دوراس / گدار

گدار مبنای این کتاب شرح رویارویی گدار و دوراس است، هم از باب سینما و هم نوشتن.

گفت و گوی دوراس / گدار

سیریل بِگَن

مترجم: قاسم روبین

ناشر: مرکز

تعداد صفحه: ۱۴۶ صفحه

قیمت: ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان

مبنای این کتاب شرح رویارویی گدار و دوراس است، هم از باب سینما و هم نوشتن. حرف‌هاشان محدود نیست فقط به تصویر و متن یا سفیدی بین سطور یا سیاهی بین دو تصویر. هر دو در پی این هستند تا از طریق گسست در تداوم عبارات و نیز توالی تصاویر تداخل ایجاد کنند بین اینجا و اکنون و جای دیگر، بین خویش و دیگری.