شناسهٔ خبر: 13763 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

زمان و دیگری

زمان و دیگری من این کتاب را به عنوان اولین کار ترجمه شده از خود لویناس برای خواننده فارسی زبان برگزیدم تا در عین انس و نزدیک شدن با نوع و نحوه فلسفیدن‌اش او را با خصوصیات گفتار و دقت لویناس در شرح و تحلیل مسائل مهم فلسفه او نیز آشنا سازم.

نام کتاب: «زمان و دیگری»

تالیف: امانوئل لویناس

ترجمه: مریم حیاط‌‌ ‌شاهی

ناشر:نشر افکار

چاپ: اول 1392

تعداد صفحات: 125 صفحه

قیمت: 7500 تومان

همانطور که لویناس در مقدمه اشاره می‌کند، این کتاب اهمیت‌ش در نکات گوناگون و در عین حال مهم و اساسی در فلسفه اوست.او بعدها به بسیاری از این نکات در کتاب‌های دیگر جداگانه پرداخته و آن‌ها را در آنجا بسط داده و با دیدی وسیع‌تر به موشکافی آنها پرداخته است؛با این حال در همین کتاب که مجوعه‌ای از سخنرانی‌های اوست دقت فلسفی او کاهش نیافته است.

مترجم اثر در توضیحی که در پشت جلد اثر آمده است گفته: به عنوان کسی که سال ها با نوشته‌های لویناس دست و پنجه نرم کرده است این زبان گفتاری نه تنها ازفشردگی و عمق افکار لویناس کم نکرده است، بلکه به آن نیز افزوده است، چه بسا زبان گفتار به خودی خود فاصله میان گوینده و شنونده را اندکی کاسته و جملات را گاهی در هم تنیده و کوتاه می‌کند؛ اما گفتار این برتری را نیز دارد که با تکرار و تاکید بسیاری از واژه‌ها و نکته ها به فهم بیشتر ما کمک می‌کند.به همین خاطر من این کتاب را به عنوان اولین کار ترجمه شده از خود لویناس برای خواننده فارسی زبان برگزیدم تا در عین انس و نزدیک شدن با نوع و نحوه فلسفیدن‌اش او را با خصوصیات گفتار و دقت لویناس در شرح و تحلیل مسائل مهم فلسفه او نیز آشنا سازم.

کتاب حاضر با پیشگفتار مترجم و پیشگفتار نویسنده آغاز می‌شود و در چهار فصل طبقه‌بندی می‌شود؛ عناوین فصل‌های آن عبارتست از : فصل اول: «شیء و برنامه، تنهایی وجود، هستی بدون هستنده، زیرایستا، تنهایی و زیرایستا، تنهایی و مادیات»، فصل دوم: «زندگی روزمره ودرمان، درمان از طریق جهان؛ خوراک، ترانسندنس نورو خرد»، فصل سوم: «کار، رنج و مرگ، مرگ و آینده، رویداد و دیگری، دیگر و دیگری، زمان و دیگری» و فصل چهارم: «توانستن و نسبت با دیگری، اروس، بارآوری، زمان به عنوان نزدیکی غایب میان تاریخی اخلاق و میان تاریخی حسیت، از نظر امانوئل لویناس، التفات، رویداد دیگری»

نظر شما