سیاست‌گذاری علم‌وفرهنگ

  • آموزش زبان‌های محلی تکلیف دولت نیست ۱ ماه قبل

    تاملاتی در باب یادگیری زبان مادری در مدارس؛

    آموزش زبان‌های محلی تکلیف دولت نیست

    هرچند در برخی از اسناد بین‌المللی، بر حق اقلیت‌ها در یادگیری زبان مادری تصریح شده است، اما آموزش زبان اقلیت‌ها - و به طریق اولی آموزش به زبان مادری برای اقلیت‌ها - چه از منظر حقوق بین‌المللی و چه از منظر حقوق داخلی، تکلیفی برای دولت نیست و بنابراین مطابق تعریفی که پیش از این آمد، این دست‌ حقوق، آزادی (به‌معنای حقوقی که در قبال آن تکلیفی نیست) تلقی می‌گردند.