مبانی علوم‌انسانی

  • هنر اسلامی و پیام روحانی آن ۲ ماه قبل

    عوامل تاثیرگذار بر هنر اسلامی؛

    هنر اسلامی و پیام روحانی آن

    به منظور فهم روح واقعی هنر اسلامی، پیام معنوی و اهمیت  آن، باید به طور خلاصه منشا و بعضی از اشکال اصلی آن مانند خوشنویسی، معماری، نقاشی، موسیقی، شعر و هنرهای تزئینی به طور کلی و با اشاره خاص به ایران درک شود چون دخالت ایران در این اشکال هنر اسلامی را می توان بی همتا دانست. به طور کلی، هنر اسلامی هنر تمدن بر اساس مذهب اسلام است.