شناسهٔ خبر: 15424 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

دین

گئورگ زیمل تنها راه این است که دین «شکل درونی زندگی» شود، رها شده از ذات گرایی خود، گسسته از پیوندش با عقاید جزمی و محتواهای تاریخی معین، چه از نظر وی اصیل ترین روح دینی، روحی است که برایش حوادث هستی چز با رنگ و رویی دینی نمی تواند وجود داشته باشد، کسی که دین برایش، نه بدنه ای از اصول عقاید، بلکه نفس زندگی است.این ایده، هسته مرکزی کتاب دین زیمل است.

نام کتاب: دین

تالیف: گئورگ زیمل

ترجمه: امیر رضایی

ناشر: نشرنی

چاپ: اول

تعداد صفحات: 144 صفحه

قیمت:  8600 تومان

پرسش اصلی زیمل در این کتاب، دین در دنیای مدرن است.از نظر وی بحران دینی مدرنیته، زوال احساس دینی نیست،بلکه این بحران از اینجا سرچشمه می‌گیرد که احساس دینی بیش از هر زمان دیگری وجود دارد، اما دیگر در هیچ کدام از اشکال موجود در قالب‌های تاریخی دین تبلور نمی‌یابد، از قالب‌های شناخته شده‌اش خارج شده و از این اشکال فراتر رفته است وبه این ترتیب نمایندگان رسمی دین، به نفع معنویتی که خود را از هر عقیده جزمی و آیینی فراتر می‌خواهد کنار گذاشته می شود.

دراین شرایط، چه نوع و چه شکلی از دین می تواند پاسخگوی نیاز خاموش نشدنی ارزش‌های دینی باشد؟

پاسخ زیمل اینگونه است: تنها راه این است که دین «شکل درونی زندگی» شود، رها شده از ذات گرایی خود، گسسته از پیوندش با عقاید جزمی و محتواهای تاریخی معین، چه از نظر وی اصیل ترین روح دینی، روحی است که برایش حوادث هستی چز با رنگ و رویی دینی نمی تواند وجود داشته باشد، کسی که دین برایش، نه بدنه ای از اصول عقاید، بلکه نفس زندگی است.این ایده، هسته مرکزی کتاب دین زیمل است.

«دین» با مقدمه سارا شریعتی، یادداشت مترجم و مقدمه آغاز می‌شود و سپس در سه بخش «دین»، «دین از دیدگاه نظریه شناخت» و «دین و تقابل‌های زندگی» ادامه می یابد و با واژه‌نامه و نمایه تمام می شود.

نظر شما