شناسهٔ خبر: 17191 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

بررسی پیشنهادات درباره تغییر آیین نامه تشکلهای دانشجویی

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: اصلاح و تغییرات آیین نامه تشکل های دانشجویی نیازمند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است از این رو آیین نامه فعلی به قوت خود باقی است.

به گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از مهر؛ سید ضیاء هاشمی در خصوص بررسی و بازنگری آیین نامه تشکل های دانشجویی گفت: آیین نامه تشکل های دانشجویی موجود درحال حاضر به قوت خود باقی است. 

وی ادامه داد: اما پیشنهاداتی که از دستگاه‌های مختلف دراین زمینه مطرح می شود در شورایی مورد بررسی قرار می گیرد.

معاون فرهنگی اجتماعی وزیرعلوم افزود: اگر به جمع بندی نهایی برسیم که آیین نامه تشکل های دانشجویی نیاز به بازنگری دارد موارد را تعیین کرده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه می دهیم.

وی افزود:  آیین نامه تشکل های دانشجویی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و اصلاح و تغییرات آن نیز نیازمند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

نظر شما