شناسهٔ خبر: 20628 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

اول تا سوم شهریور زمان ثبت نام پذیرفته شدگان‌ کنکور دکتری

قبول‎شدگان نهايي‌ كليه كدرشته‌هاي امتحاني آزمون‌ ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 93 می توانند از روز شنبه تا دوشنبه اول تا سوم شهریورماه برای ثبت نام به دانشگاه های محل قبولی خود مراجعه کنند.

به گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از مهر، داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنها به‌ عنوان‌ پذيرفتگان‌ نهايي‌ هريك‌ از كدرشته محل‌هاي‌ تحصيلي اعلام‌ شده‌ است‌، باید براي اطلاع از تاريخ و مدارك لازم براي ثبت‌نام ابتدا به سايت اطلاع‌رساني دانشگاه يا موسسه محل قبولي مراجعه کنند.

در صورت نبودن برنامه زماني خاص در سايت دانشگاه، پذيرفته شدگان لازم است كه در يكي از روزهاي شنبه اول، يكشنبه دوم و يا دوشنبه سوم شهریورماه با توجه به شرايط و ضوابط اعلام شده براي ثبت‌نام‌ به دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي‌ ذيربط مراجعه کنند.

شرایط تکمیل ظرفیت دکتری سال ۹۳

در صورتي كه مقرر شود نسبت به تكميل ظرفيت پذيرش دانشجو براي دوره دكتری (نيمه متمركز)  Ph.D سال ۹۳ تكميل ظرفيت صورت گيرد، اطلاعيه پذيرش دانشجو در اين خصوص در تاريخ ۲۴ شهریورماه ۹۳ از طريق نشريه پيك سنجش و سايت اينترنتي سازمان سنجش منتشر خواهد شد.

باتوجه به اعلام دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و براساس مصوبه ۲۳ تیرماه ۹۳ هيأت امناي دانشكده غيردولتي- غيرانتفاعي اصول‌الدين، ميزان شهريه يك دوره كامل مقطع دكتري در رشته علوم قرآن و حديث براي دانشجويان آن دانشكده مبلغ ۵۴۰ میلیون ريال اعلام می شود.

زمان انتشار کارنامه پذیرفته شدگان

برای داوطلبان واجد شرايط گزينش كارنامه‌اي حاوي اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آخرين رتبه پذيرفته شده در هريك از كدرشته‌هاي معرفي شده براي مصاحبه و در سهميه مربوط تنظيم و از طريق سايت اينترنتي اين سازمان در تاريخ ۳۰ مردادماه ۹۳ منتشر می شود.

تغيير رشته، گرايش و انتقال پذيرفتگان دوره‌هاي دكتري «Ph.D» امكان‌پذير نبوده و همچنين امور مربوط به آن در حيطه وظايف اين سازمان نيز نیست لذا درخواست‌هاي داوطلبان در اين خصوص قابل بررسي نخواهد بود.

داوطلبان پس از دريافت كارنامه نتايج نهايي آزمون از طريق سايت، درصورتي كه منحصراً درباره كدرشته هاي معرفي شده براي مصاحبه و ساير مندرجات كارنامه مذكور سوالي داشته باشند، مي‌توانند حداكثر تا ۲۰ شهریورماه منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان اقدام کنند و از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكيداً خودداري کنند. به كليه موارد که از طريق ديگري و يا بعد از تاريخ اعلام شده صورت پذيرد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌

۱- اصل‌ و يك نسخه تصوير مدارك‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد مورد تاييد وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد قيد شده‌ باشد.

تبصره ‌۱- پذيرفتگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس) نیستند، لازم‌ است اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل اخذ مدرك مذكور را با محتوي فرم مربوطه در همین اطلاعيه تكميل و پس از تأييد موسسه محل تحصيل، در زمان ثبت‌نام به موسسه محل قبولي ارائه کنند.

تبصره ‌۲- آن‌دسته از پذيرفته شدگاني‌ كه‌ در زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون (زمان ثبت‌نام ۵ تا ۱۱ آذر ۹۲) دانشجوي سال آخر مقطع كارشناسي‌ارشد بوده‌اند و بايد تا تاريخ ۳۱ شهریورماه ۹۳ فارغ‌التحصيل شوند، به عبارت ديگر در زمان ثبت‌نام براي شركت در اين آزمون دانشجو بوده‌اند، لازم است معدل كل واحدهاي گذرانده آنان براساس ‌(‌۰) تا (۲۰) تا تاريخ ۳۱ شهریورماه ۹۲ (و يا حداكثر تا تاريخ ۳۰ بهمن ۹۲) توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره كارشناسي‌ارشد در فرم مخصوص (مندرج در صفحه ۴۴ دفترچه راهنماي ثبت‌نام) درج و پس از تأييد مسئول ذي‌ربط به هنگام ثبت‌نام ارائه شود.

۲- اصل‌ و دو سري‌ تصوير از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و كارت ملي.

۳- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ ۴×۳ تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.

۴- ارائه مدركي كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه آنها‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه ۳ دفترچه‌ راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال ۱۳۹۳ مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).

۵- حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت.

۶- معرفي‌نامه‌هاي مذكور لازم است حداكثر تا قبل‌ از انتخاب‌ واحد براي‌ نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلی ۹۴ -۹۳ توسط پذيرفته شدگان‌ از محل مربوط اخذ و به‌ موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ قبولي‌ تحويل‌‌ شود؛ ‌در غير اين‌ صورت،‌ از ثبت‌نام آنان براي نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ جاري‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و قبولي‌ آنان «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ می شود.

۱-۶- داوطلبانيكه با استفاده از سهميه رزمندگان (ستاد مشترك‌ سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامي- نيروي مقاومت بسيج مستضعفين-‌ و يا وزارت‌ جهاد كشاورزي) قبول شده‌اند، لازم است معرفي‌نامه رسمي از ارگان مربوط با امضاء و مهر هريك‌ از رؤساي‌ ارگان‌هاي‌ مذكور كه‌ در آن قيد شده‌ باشد داوطلب‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ ۱ و تبصره‌هاي چهارگانه‌ آن‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ ايجاد تسهيلات‌ براي‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران داوطلب‌ بسيجي‌ به‌ دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و ساير شرايط مندرج‌ در آيين‌نامه‌ مذكور واجد شرايط استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ است، را ارائه کنند.

۲ـ۶ ـ داوطلباني كه با استفاده از سهميه ايثارگران(بنياد شهيد و امور ايثارگران) پذيرفته‌ شده‌اند، در زمان ثبت‌نام، ملزم به ارائه تأييديه سهميه قبولي نیستند و ملاك عمل براي ثبت‌نام، همان عنوان درج شده در ليست‌هاي ارسالي به موسسات است.

۳-۶- ارائه معرفي‌نامه رسمي مبني بر واجد شرايط بودن براي استفاده از امتياز ويژه مربيان "رسمي- قطعي" و يا "رسمي- آزمايشي" وزارت علوم، تحقيقات و فناوری. اين سهميه شامل مربيان رسمي قطعي و رسمي آزمايشي دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری كه پذيرش دانشجوي آنها از طريق آزمون سازمان سنجش آموزش كشور صورت مي‌پذيرد، است.

حضور شخص پذيرفته براي ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخ‌هاي اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد و عدم مراجعه پذيرفتگان در تاريخ‌ يا تاريخ‌هاي تعيين شده براي ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.

جلوگیری از ثبت نام افراد دارای معدل های مغایر در مدارک كارشناسي و كارشناسي‌ارشد

معدل‌ مدرك كارشناسي (ليسانس)‌ و كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس)‌ پذيرفته‌ بايد با معدل‌هايي‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام، شركت در آزمون و يا نهايتاً در مرحله مصاحبه اعلام‌ کرده‌، يكسان‌ باشد. در غير اين صورت، ضمن «كان‌لم‌يكن» تلقي شدن قبولي، از ثبت‌نام آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرك تحصيلي كارشناسي و كارشناسي‌ارشد آنان كمتر از معدل اعلام شده به اين سازمان باشد) جداً خودداري خواهد شد.

نظر به اينكه در دستورالعمل ثبت‌نام ابلاغ شده است تا از ثبت‌نام پذيرفته شدگاني كه داراي مغايرت معدل (معدل مندرج در مدرك يا مدارك تحصيلي آنان كمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ثبت‌نامي از طرف داوطلبان به اين سازمان باشد) هستند، جداً ممانعت به عمل آورند، لذا به اين‌دسته از پذيرفتگان توصيه می شود به محل قبولي خود مراجعه نکنند و درصورت لزوم چنانچه در اين‌باره سوالي دارند مي‌توانند از طريق سايت سازمان در بخش پاسخگويي اينترنتي اقدام کنند. بديهي است كه به مراجعات حضوري و هر نوع مكاتبه‌اي به هر طريق ديگري غير از سايت اين سازمان پاسخ داده نخواهد شد.

از پذيرفته شدگانی كه‌ حداكثر تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۹۳ فارغ‌التحصيل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «كان‌ لم‌يكن» تلقي‌ شدن‌ قبولي‌ آنان، طبق‌ مقررات‌ با ايشان‌ رفتار خواهد شد.

ممنوعیت ثبت نام در آزمون سال ۹۴ برای پذیرفته شدگان سال ۹۳

داوطلبان آزمون دكتري تخصصي «Ph.D» سال ۹۳ که مطابق ضوابط جزء پذيرفته شدگان نهايي آزمون دكتري سال ۹۳ هستند حتي در صورت عدم ثبت‌نام در رشته قبولي، مجاز به شركت و انتخاب رشته در آزمون دكتري تخصصي «Ph.D» سال ۹۴ نخواهند بود. 

نظر شما