شناسهٔ خبر: 25159 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

«رساله عملی» گامی در ساده‌سازی توضیح المسائل‌ها منتشرشد

نویسنده «رساله عملی؛کلیات احکام برای نوجوانان»»بر ضرورت بازنویسی و ساده سازی رساله های فقهی تأکید کرد و گفت:رساله های مراجع عظام تقلید به دلیل اینکه از نظر شکل ارایه و بیان متناسب با فضای امروزی تدوین نشده است، نیازمند بازنویسی است.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر، حاصل پژوهشهای یک پژوهشگر فقه و حقوق برای ساده سازی و ارایه احکام فقهی مشهور و غالب مراجع عظام تقلید به شکل امروزی برای قشر نوجوان در کتابی با عنوان کتاب «رساله عملی : کلیات احکام برای نوجوانان» توسط نشر هیاهو منتشر شد.

مهدی اعتمادی بروجنی که این پژوهش را زیر نظر دو تن از مراجع تقلید قم و با نوآوری در تقسیم بندی و بیان امروزی احکام پیش برده است، با اشاره به ضرورت بازنویسی و ساده سازی رساله های احکام برای نسل جدید گفت: آموزش احکام از دوره نوجوانی شروع می شود اما بعضاً این طیف برای فراگرفتن احکام مورد نیاز حوصله و توانایی مراجعه به رساله ها و توضیح المسائل ها ندارند؛ زیرا این رساله ها به عنوان کتاب های مرجع شناخته می شوند که «مخاطبان هدف» مشخصی دارند، بنابراین باید احکام را با اهم دسته بندی و بازنویسی، به زبان ساده، مرحله به مرحله نوجوانان آموزش داد.

این پژوهشگر حوزه فقه و حقوق، با تاکید بر اینکه کتاب «رساله عملی» در پی ایجاد بدعت در شیوه  بیان احکام فقهی نیست، خاطرنشان کرد: بازنویسی و ساده سازی احکام در این مجموعه به معنای مخدوش کردن ماهیت آنها نیست، بلکه احکام صرفا به شکل امروزی و با ترتیب منطقی خاص برای آن دسته از مخاطبانی تدوین شده که در مرحله آغازین آشنایی با احکام قرار دارند.

وی افزود: رساله های مراجع عظام تقلید به دلیل اینکه از نظر شکل ارایه و بیان متناسب با فضای امروزی تدوین نشده است، نیازمند بازنویسی است و این کتاب تلاشی است در این راستا. احکام بیان شده در این کتاب نیز بدون آنکه اشاره به فتاوای مرجع تقلید باشد، بر اساس نظر مشهور و غالب مجموع فقها گردآوری، دسته بندی، تنظیم و ساده سازی شده است.

نظر شما