شناسهٔ خبر: 29360 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

در ایران چقدر به اسناد بها داده می‌شود؟

نشست تخصصی "مطالعات آرشيوی، اصول، راهبرد و عملکرد" از سوی پژوهشكده اسناد برگزار شد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران؛ داود امینی در نشست "مطالعات آرشیوی، اصول ، راهبرد، عملکرد" گفت: قرآن مهم ترين سند ما مسلمانان به شمار مي رود و اين سند نشان مي دهد كه براي ما ثبت و نگارش از ارزش و اهميت ويژه اي برخوردار است. اگر به تاريخ اسلام رجوع كنيم مي بينيم كه پس ازدرگذشت پيامبر اكرم تا ۱۰۰ سال اجازه ثبت احاديث را نمي دادند و همين موضوع موجب جعل حديث شد تا اين كه علامه عسگري قرن ها بعد توانست بخش هايي از تحريف هايي كه در احاديث شده بود را مشخص كند.
او افزود: از اين رو ثبت و نگهداري و بهره برداري اسناد از اهميت ويژه اي برخوردار است. ما ايراني ها خيلي دير به اهميت اسناد پي برديم و از سال ۱۳۴۹ سازمان آرشيو ملي در ايران راه اندازي شد. با اين كه در اين سازمان توانستيم مجموعه متنوعي از اسناد را گردآوري كنيم نگاه ما به اسناد سليقه اي بوده است و بايد اقرار كنم كه بخشي از اين اسناد مربوط به دوره قاجار و به ويژه سفرهاي ناصرالدين شاه بوده است بايد ديد از اين اسناد چقدر استفاده كرده ايم.
اميني در ادامه گفت: نگاه به اسناد در كشور ما سليقه اي بوده است و با اين كه از اسناد بايد براي آينده كشور بهره برداري كرد ما نتوانسته ايم از اسناد استفاده كنيم و اسناد را به عنوان يكي از منابع راهگشاي آينده مورد بهره برداري قرار بدهيم.
او افزود: با توجه به اين كه امحاء اسناد جرم محسوب مي شود و حكم زندان سنگين دارد، اما در دوره هاي مختلف اسناد توسط افراد و برخي روسا امحاء شده اند و در مقطعي نيز بخشي از اسنادي كه بايد امحاء مي شدند به فروش رفته اند.
اميني ادامه داد: تا پيش از اين اسناد كاغذي بودند، حمل ونقل و جابه جايي آن براي انتقال به آرشيو ملي همواره با دشواري هايي روبه رو بود و اين اسناد كاغذي همواره در معرض آسيب و نابودي قرار داشتند جاي تاسف است بگويم كه اسناد خيلي از اماكن مذهبي و تاريخي ما در بدترين شرايط به امان خدا رها شده بودند و اگر ما به اين اسناد دسترسي پيدا نمي كرديم بخش مهمي از تاريخ مان را از دست مي داديم.
او در ادامه با بيان اين مطلب كه امروزه اسناد الكترونيكي شده اندتصريح كرد: اين اسناد به سهولت در معرض نابودي قرار دارند و با يك دكمه مي توانند از جاي به جاي ديگري منتقل شوند و يا بنا به اعمال نظرها نابود شوند.
اميني درپايان سخنانش خاطر نشان كرد: مجموعه آرشيو ملي بايد براي نهادها و سازمان ها انگيزه اي بوجود آورد كه اسناد خود را در اختيار اين مجموعه بگذارند و ما بايد با كار كارشناسي اين اسناد را در اختيار آيندگان بگذاريم درغير اين صورت فعاليت هاي ما بي نتيجه خواهد بود.

نظر شما