شناسهٔ خبر: 29469 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

نشست تخصصی رسانه های جدید و کلان شهر تهران

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در نظر دارد نشست تخصصی با عنوان "نشست رسانه های جدید و کلان شهر تهران" را برگزار کند.

فرهنگ امروز: این نشست روز یکشنبه شنبه مورخ ۱۰ اسفند  ۹۳ ساعت ۱۵/۳۰  الی ۱۷/۳۰ برگزار خواهد شد. این نشست با حضور آقایان دکتر مسعود کوثری ( شبکه های اجتماعی موبایل محور و شهر تهران ) ، دکتر ابوالحسن ریاضی ( منظر ذهنی شهر و سیاست گذاری شهری در تهران) و خانم دکتر بهناز دوران ( بازی های رایانه ای استراتژیک و شکبه های اجتماعی جدید در شهر تهران ) تشکیل خواهد شد. مسئول نشستآقای دکتر عباس وریج کاظمی می باشد.

مکان این نشست پاسداران، خیابان شهید مومن نژاد ( گلستان یکم) ، پلاک ۱۲۴، سالن سخنرانی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزات علوم، تحقیقات و فناوری است.

نظر شما