شناسهٔ خبر: 30782 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

دستورالعمل اصلاحی آئین‌نامه معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان منتشر شد

دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم که ناظر بر آخرین تغییرات اِعمال شده در روند معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان است، منتشر شد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر ؛ دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ (معافیت موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون) نهایی شد و شکل اجرایی به خود گرفت.

این دستورالعمل که در روزهای پایانی سال گذشته (۲۴ اسفند ۱۳۹۳) به امضای علی عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و حسین نوش‌آبادی معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است، به شرح زیر است:

دستورالعمل اصلاحی

ماده ۱- تعریف فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف- فعالیت‌های انتشاراتی: مجموعه فعالیت‌هایی که در فرآیند آفرینش فکری، تولید فنی، حرفچینی چاپ، پخش و فروش کتاب انجام می‌شود تا به صورت مکتوب و یا الکترونیکی عرضه گردد و به دست مصرف کننده برسد.

ب- فعالیت‌های مطبوعاتی: مجموعه فعالیت‌هایی که در تولید و نشر خبر، گزارش، آگهی و اطلاع رسانی، انتشار و عرضه مطبوعات و نشریات شامل روزنامه و مجله یا دیگر انواع آن به صورت چاپی، الکترونیکی و یا از طریق رسانه‌های دیگر در دسترس و بهره برداری عموم قرار گیرد.

ج- فعالیت‌های فرهنگی: مجموعه فعالیت‌هایی که برای توسعه ارتباطات فرهنگی، انجام مبادلات فرهنگی، پر کردن اوقات فراغت و یا در جهت افزایش آگاهی‌های عمومی صورت می‌گیرد، نظیر: ترویج، عرضه، ارزشیابی، پژوهش و نقد و بررسی آثار فرهنگی و هنری، آموزش‌های فرهنگی و هنری، اجرای صحنه ای، نمایشگاه‌ها، مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی و هنری

۱- ج محتوی فرهنگی: هر پدیده شامل آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در هر شکل و قالب.

د- فعالیت‌های هنری: مجموعه فعالیت‌های که در فرآیند خلاقیت، تولید، تکثیر، اجرای صحنه ای، نمایش و توزیع آثار سینمایی، سمعی و بصری، موسیقیایی، هنری، نمایشی، هنرهای تجسمی و مرمت و بازسازی آثار تاریخی، فرهنگی و باستانی انجام می‌گردد.

ماده ۲- مجوز سندی است که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند یک یا چند فعالیت از مجموعه فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری مذکور در جدول پیوست را انجام دهند. انواع مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قرار زیر است:

۱-۲- پروانه تاسیس، پروانه بهره برداری، پروانه فعالیت یا مجوز فعالیت و یا عناوین مشابه که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (یا یکی از واحدهای ستادی یا استانی و یا شهرستانی) برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور فعالیت‌های مندرج در جدول پیوست صادر می‌گردد.

تبصره- در مواردی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا به اختیارات قانونی صدور مجوزهای موضوع فعالیت‌های موضوع این دستورالعمل را به مراجع دیگر تفویض و مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. در این صورت مجوزهای صادره از سوی آن مراجع در حکم مجوز صادره از سوی وزارت مزبور خواهد بود.

دستورالعمل اصلاحی

۲ـ۲ـ مجوزهای تبعی:

عوامل دست‌اندرکار و موثر در انجام فعالیت‌های موضوع یکی از انواع مجوزهای بند ۱-۲ فوق که به نام شخص حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود، نسبت به درآمد حاصل از فعالیت موضوع، دارای مجوز تبعی محسوب شده نیاز به ارائه مجوز جداگانه ندارد مشروط بر اینکه واجد یکی از شرایط ذیل باشند:

الف: دارا بودن کارت حرفه‌ای معتبر در زمینه امور فعالیت موضوع مجوز

ب: دارا بودن یکی از مجوزهای موضوع ماده (۲)

ج: مشخصات آنان در تصاویر برابر اصل شده فهرست مجوز صادره یا شناسنامه اثر برای یک فعالیت فرهنگی و هنری که ایشان نیز از عوامل آن باشند، قید شده باشد.

د: ارائه نسخه‌ای از قرارداد منعقده با شخص دارای مجوز

ماده ۳ ـ مشمولین فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به درآمدهای حاصله مشمول معافیت بند (ل) ماده ۱۳۹ اصلاحی این قانون نخواهند بود.

ماده ۴ ـ نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص فعالیت‌های مندرج در فهرست پیوست بر اساس بخشنامه شماره ۴۷۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۱ خواهد بود.

ماده ۵ ـ فهرست فعالیت‌های موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ اصلاحی این قانون هر دو سال یک بار قابل بررسی و تجدیدنظر است.

ماده ۶ ـ مفاد این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل قبلی موضوع بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳/۴۳۴۸-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۴ سازمان امور مالیاتی کشور می‌شود و با رعایت مقررات آیین‌نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی نسبت به درآمدهایی که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تحصیل می‌شود مورد عمل قرار خواهد گرفت.

ماده ۷ ـ فهرست معافیت‌های مشمول معافیت این دستورالعمل به شرح جدول پیوست می‌باشد.

تصویر دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ (معافیت موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون) و فهرست مصادیق فعالیت‌های موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، برای اولین بار در خبرگزاری مهر منتشر می‌شود که در ذیل قابل مشاهده است:

دستورالعمل اصلاحی

دستورالعمل اصلاحی

دستورالعمل اصلاحی

یادآوری می‌شود، متعاقب برگزاری مناظره با موضوع معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان در خبرگزاری مهر به تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ و اعلام معافیت کتابفروشان - علاوه بر ناشران - از پرداخت مالیات از سوی معاون امور مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، در ۶ ماه گذشته و طی جلسات متعددی که با حضور نمایندگان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان امور مالیاتی برگزار شد،  ایراد حقوقی و قانونی آئین‌نامه اجرایی دولت برای مصوبه سال ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، برطرف و معضل یادشده پس از ۱۳ سال، سرانجام حل شد.

نظر شما