شناسهٔ خبر: 31392 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

روند کاهش و افزایش ظرفیت در پیام نور/ نسبت استاد به دانشجو

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور با اشاره به شاخص های کیفی این دانشگاه گفت: کاهش و یا افزایش ظرفیت این دانشگاه متناسب با امکانات و اینکه بتوانیم کیفیت را حفظ کنیم صورت خواهد گرفت.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ اصغر ابوالحسنی درخصوص سیاست وزارت علوم در رابطه با دانشگاه های خاص و اینکه ظرفیت این دانشگاه ها به ویژه در مقطع تحصیلات تکمیلی محدود می شود، گفت: محدودیت و یا عدم محدودیت، متناسب با امکانات، ظرفیت‌ها و ارتقا کیفیت کار است.

وی ادامه داد: دانشگاه پیام نور از نظر کیفی ۵ شاخص دارد که هیچ دانشگاهی در کشور ندارد، یکی از این شاخص های ارتقای کیفی در همه دانشگاه‌ها نسبت استاد به دانشجو است که در دانشگاه‌های باز این نسبت یک به ۲۰۰ تا ۲۵۰ است. در دانشگاه پیام نور این نسبت در مجموع زیر یک به ۲۰۰ است.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور ادامه داد: شاخص دوم آزمون سنجش و ارزیابی است، دانشگاه پیام نور تنها دانشگاهی است که تمام امتحانات آن متمرکز، استاندار شده و همزمان برگزار می شود، کتاب‌های ما خود آموز و استاندار است. درحال حاضر نیز بسیاری از کتاب ها را بازبینی کرده و ارتقا کیفیت داده ایم.

وی یکی از شاخص‌های کیفی دانشگاه‌ها را نسبت استادیار، دانشیار و استاد نسبت به کل اعضای هیات علمی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه در این زمینه روند دانشگاه و زحماتی که اساتید ما کشیدند ما را به اینجا رسانده که درصد رشد ما در این زمینه نجومی است. بسیاری از اساتید به مرتبه دانشیاری، بیش از ۳۰ نفر به مرتبه استادی رسیده اند و در حال حاضر بالغ بر هزار و ۷۰۰ نفر استادیار به بالا در دانشگاه پیام نور فعالیت می کنند که مابقی یا مربی و یا دانشجوی دکتری بوده و در حال ارتقا هستند.

وی یادآورشد: سرانه فضای آموزشی دانشگاه با گذشته قابل قیاس نیست، تا زمانی که براساس این شاخص‌ها فعالیت می کنیم، نگران کیفیت نیستیم شاهد ادعایمان نیز، قبولی‌های ما در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دیگر دانشگاه‌ها است که همواره رتبه اول را داشته اند، لذا این که آیا تعداد را اضافه و یا کم می کنیم، متناسب با امکانات و حفظ کیفیت خواهد بود.

نظر شما