شناسهٔ خبر: 33828 - سرویس سایر حوزه‌ها
نسخه قابل چاپ

پنجمین قسمت از «داستان اعتماد» منتشر شد؛

موشن گرافیک/ دستاوردهای اعتماد در مذاکرات سال ۸۲

مرکز سفیرفیلم با انتشار مجموعه ۶ قسمتی موشن گرافیک «داستان اعتماد» به روایت تاریخی تجربه اعتماد ملت ایران به دولت آمریکا می‌پردازد.

فرهنگ امروز: مرکز سفیرفیلم با انتشار مجموعه ۶ قسمتی موشن گرافیک «داستان اعتماد» به روایت تاریخی تجربه اعتماد ملت ایران به دولت آمریکا در برهههای مختلف تاریخی میپردازد.

قسمت پنجم این مجموعه با عنوان «مذاکرات هسته ای سال ۸۲» امروز منتشر شد. این قسمت به موضوع دستاوردهای اعتماد به آمریکا در مذاکرات هسته ای سال ۸۲ می‌پردازد.

این موشن گرافیکها، ساخته محمدرضا امامقلی است که سفیرفیلم آنها را همزمان با نزدیکی توافق نهایی هستهای به صورت روزانه منتشر میکند.

 

لینک: 

http://safirfilm.ir/wp-content/uploads/2015/06/Dastan_Etemad_Mozakerat_Hastei.mp4

نظر شما