شناسهٔ خبر: 37290 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

آخرین تصمیم گیری در خصوص زمین‌های پرديس ارم دانشگاه شيراز

قائم مقام رئیس دانشگاه شيراز گفت: براساس آخرین جمع بندی مقرر شد، دانشگاه شيراز بخشی از زمين‌هایی كه در اولويت نيازهايش نيست را به دانشگاه علوم پزشكی در ازای پولی که دولت پرداخت می کند، بفروشد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ سید علی‌اکبر صفوی درباره ادعای موقوفه بودن بخشی از زمين های پرديس ارم دانشگاه شيراز گفت: این زمین‌ها اصلا وقفی نیستند، درهیچ مرجعی وقفی بودن آن اثبات نشده است و اگر وقفی هم باشد این مساله باید در سازمان امور اوقاف بررسی شود.

وی ادامه داد: درباره اين موضوع در دفتر دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با حضور رئیس دانشگاه شيراز و رئیس دانشگاه علوم پزشكی شيراز جلسه ای تشكيل شد و هيچ كس در اين جلسه درباره وقفی بودن اين زمين ها سند ارايه نكرد.

قائم مقام رئیس دانشگاه شيراز افزود: از سال گذشته بارها و بارها از دوستان و همکاران خود در دانشگاه علوم پزشکی درخواست کرده ایم که اگر سندی در خصوص وقفی بودن زمین های مذکور در دست دارند، ارایه کنند، تا هر کدام درست بود، آن را اجرا کنیم، اما تاکنون سندی ارایه نشده است.

وی ادامه داد: با تمام این مسایل همکاران ما در دانشگاه علوم پزشکی شیراز سعی کرده اند از کانال‌های مختلف در هیات دولت موضوع را پیگری کرده و بر دانشگاه شیراز فشار آورند.

صفوی افزود: از آنجا که وقفی بودن زمین های مذکور محرز نشده با فشار از کانال هیات دولت، اعلام کرده اند که نیاز به بیمارستان امر بحرانی و ضروری است و دانشگاه شیراز باید زمین را در اختیار این دانشگاه قرار دهد که این مساله از اساس غلط است.

قائم مقام رئیس دانشگاه شيراز ادامه داد: براساس آخرین جمع بندی در دفتر دکتر جهانگیری مقرر شد، دانشگاه شيراز بخشی از زمين‌هایی كه در اولويت نيازهايش نيست را به دانشگاه علوم پزشكی در ازای پولی که دولت پرداخت می کند، بفروشد.

وی ادامه داد: دانشگاه شيراز نیز با فروش حدود ۱۰ هكتار از زمين های پرديس ارم نه در مجاورت بيمارستان نمازی فعلی، بلكه در شمال غربی پرديس و پشت مجتمع غدير دانشگاه علوم پزشكی موافقت کرد.

وی افزود: البته همکاران در دانشگاه علوم پزشکی شیرازخواستار اختصاص زمین بیشتری هستند. جلسات در رابطه با اين موضوع در دفتر معاونت اول رييس جمهوری ادامه دارد.

نظر شما