شناسهٔ خبر: 41372 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

شاهنامه ۱ و ۲

شاهنامه شاهنامه ۱ و ۲ کتاب هایی هستند که برای درسی با همین عنوان در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی تدوین شده است. این دو کتاب منتخبی هستند از اشعار شاهنامه.

شاهنامه (۱)                                                           شاهنامه (۲)

نامورنامه شهریار                                                     شاخ سرو سایه‌فکن

سجاد آیدنلو                                                          سجاد آیدنلو

ناشر: سمت                                                           ناشر: سمت

تعداد صفحات: ۲۶۱ صفحه                                         تعداد صفحات: ۲۶۱ صفحه

قیمت: ۷ هزار تومان                                                 قیمت: ۹۰۰۰ تومان

 

 

 

 

شاهنامه ۱ و ۲ کتاب هایی هستند که برای درسی با همین عنوان در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی تدوین شده است. این دو کتاب منتخبی هستند از اشعار شاهنامه.  دکتر سجاد آیدنلو در مقدمه کتاب در خصوص چگونگی انتخاب  این اشعار گفت تلاش کرده است چند بخش و داستان شاخص شاهنامه را که تقریبا همه متخصصان فن آنها را بهترین و برجسته ترین بخش ها و داستان های حماسه ملی ایران می دانند انتخاب و برگزیده ای از بیت های آنها را برای این دو درس فراهم کند تا هم طرحی نو در سنت تدریس شاهنامه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ادبیات فارسی در دانشگاه ها در انداخته باشد و هم دانشجویان با منتخبی از بهترین و مهم ترین بخش های شاهنامه آشنا شوند.

 

بخش نخست جلد اول (نامورنامه شهریار) مقدمه ای است درباره برخی از مهم ترین مسایل مربوط به سرگذشت فردوسی و یکی دو مبحث دیگر درباره شاهنامه و قسمت دوم شامل برگزیده‌ای از دیباچه‌ی شاهنامه و داستان‌های جنگ مازندران(هفت خوان رستم)، رستم و سهراب و سیاوش در ۱۷۷۳ بیت. سه داستان یاد شده از بهترین و محبوبترین و شناخته شده ترین روایات شاهنامه هستند دیباچه هم مقدمه ورود به حماسه ملی ایران و آشنایی با کلیات جهان بینی فردوسی و اساس شیوه کار اوست که متاسفانه در مقاطع سه گانه رشته ادبیات فارسی در دانشگاه ها غالبا مغفول واقع می شود و شاهنامه خوانی/دانی دانشجویان به صورت ناقص – عمدتا برپایه یک داستان و بی توجه به آغاز این منظومه بلند و وحدت مند- صورت می گیرد. بخش سوم کتاب تعلیقات متن است که در آن ها به معنای لغات و ترکیبات و تعابیر، گزارش بعضی مصراع‌ها و ابیات، شرح برخی نکات متن‌شناختی و اشارات اساطیری، حماسی و آیینی و معرفی شخصیت‌های داستانی به استناد معتبرترین تحقیقات و جدیدترین نظریات پرداخته شده است.

 جلد دوم، شاخ سرو سایه‌فکن برگزیده از سه داستان فرود، بیژن و منیژه و رستم و اسفندیار است. به دلیل ساختار درسی – آموزشی کتاب و ویژگی های این گونه آثار در مقدمه و تعلیقات کوشیده شده است که در حد امکان جانب ایجاز رعایت شود

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما