شناسهٔ خبر: 44397 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

همایش ملی آینده پژوهی در علوم و تحقیقات برگزار شد

همایش ملی آینده پژوهی با محوریت توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا با حضور جمعی از اساتید، متخصصان، دانشجویان و آینده پژوهان در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ کرم اله دانش فرد معاون دانشجویی و فرهنگی واحد علوم تحقیقات در این همایش با بیان اینکه موضوع آینده از جمله موضوعات حائز اهمیتی است که از دیرباز مورد توجه بشریت بوده و هست، گفت: برخی از صاحبنظران آینده را به چهار نوع بالفعل، ممکن، محتمل و مطلوب، تقسیم بندی کرده اند. 

وی افزود: چهار نوع نگرش را برای برنامه ریزی مرتبط با آینده در نظر گرفته اند که شامل برنامه ریزی واکنشی، حال نگر، آینده نگر و تعاملی است.

وی افزود: بحث آکادمیک آینده پژوهی بیش از ۱۰۰ سال است که در دنیا مطرح شده است. در این بحث دو روش وجود دارد، در روش نخست آینده را پیش بینی کرده و رشته ها و علوم مختلف ظرفیت های خود برای ساختن آن اعلام می کنند و در روش دیگر علوم و رشته های مختلف خود آینده را پیش بینی کرده و در حوزه مرتبط با آن اقدام به برنامه ریزی و فعالیت می کنند.

عبدالرضا فرجی راد مدیرگروه جغرافیا واحد علوم و تحقیقات نیز در این همایش با اشاره به اینکه پس از برجام فضای مناسبی در کشور برای توسعه ایجاد شده است تا بتوان عقب افتادگی دهه گذشته را جبران کرد، گفت: در هر کشوری توسعه ملی بدون توجه به حوزه پیرامون بخصوص ثبات و صلح در اطراف آن کشور امکان پذیر نخواهد بود.

وی با بیان اینکه ارتباط میان دانشگاه، جامعه و دولت از جمله اهداف مهم همایش آینده پژوهی است، افزود: امروز در امر توسعه، بخشی و مقطعی نگری دیگر جایگاهی ندارد. متأسفانه در ایران هنوز بصورت مقطعی به بحث توسعه پرداخته می شود.

مدیرگروه جغرافیا واحد علوم و تحقیقات یکی از دلایل پیشرفت کشورهایی نظیر برزیل، ترکیه و مالزی را در تدوین شرح وظایف مرتبط در حوزه پیرامونی با توجه به ظرفیت داخلی بیان کرد.

حسن شیخ الاسلامی رئیس دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه نیز در این همایش به  دیپلماسی  و نسبت آن به توسعه پسا بر جام اشاره کرد و گفت: توسعه ملی موضوعی بسیار محوری است. در سطح بین الملل توسعه یکی از موثرترین گفتمان های بین الملل است.

وی افزود: توسعه بر مبنای رویکرد توسعه مقاومت اقتصادی است که ما در آن با دو مفهوم بسیار محوری مواجه هستیم که یکی مفهوم درون زائی و دیگری مفهوم برون گرایی است. وضعیت اقتصاد ایران تا پیش از دوران برجام وضعیت اقتصادی برون زا و درون گرا بود.

رئیس دانشکده بین الملل وزارت امور خارجه اظهار داشت: در بعد درون زایی دو مفهوم وجود دارد. مفهوم اول به اقتصاد درون زا که منشا داخلی دارند اشاره دارد و مفهوم دوم بهره برداری حداکثری در جهان خارج را مدنظر دارد.

وی با بیان اینکه درون زایی اقتصاد چند ویژگی دارد گفت: اقتصاد درون زا اقتصادی دانش بنیان، بر پایه توسعه نفت و گاز و غیره است و مستلزم قطع ارتباط بودجه با درآمد ملی است.

شیخ الاسلامی تصریح کرد: برون گرایی اقتصادی مقاومتی و راهبردی توسعه ملی چند شاخص مشخص از جمله برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، گسترش دیپلماسی و اقتصادی و غیره است.

رئیس دانشکده بین الملل وزارت امور خارجه در رابطه با دوره پسا برجام و تاثیرات آن بر جامعه گفت: شرایط فعلی کشور شرایط گذاراست و منظور از نظام گذار نظامی است که در آن نقش قدرت های بزرگ کاهش و نقش قدرت های منطقه ای افزایش می یابد و منطقه مهمترین سطح تحلیل مناسبات بین الملل است.

نظر شما