شناسهٔ خبر: 44520 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

پاسخ به منتقدان ثبت جهانی مثنوی؛ چون كهن ترين نسخه مثنوى در قونيه است با تركيه مشاركت كرديم

دبير كميته ملی حافظه جهانى در پاسخ به منتقدان ثبت جهانی مثنوی مولانا گفت: چون كهن ترين و كامل ترين نسخه مثنوى در قونيه است با تركيه مشاركت كرديم

 

فرهاد نظری، مدیرکل ثبت سازمان میراث فرهنگی

 

 

 

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ فرهاد نظری ، مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی و فرهنگی درباره انتقادات به ثبت جهانی مثنوی مولانادر فهرست حافظه جهانی یونسکو گفت: اين روزها انتقاداتى نسبت به ثبت مثنوي توسط ايران و با مشاركت تركيه مطرح شده است. ضمن ارزشمند دانستن اين انتقادات و حساسيت ها بايد گفت كه ثبت مثنوى با مشاركت تركيه به هيچ وجه به معنى تأييد ادعاى تركيه مبني بر ترك بودن مولوى نيست. اين انتقادات شايد به این علت باشد كه ما حافظه  جهانى را به جامعه و اهالى رسانه درست نشناسانده ايم.

وی گفت: مثنوى مهم ترين اثر عرفانى به زبان فارسى است و به همين اعتبار قرار است ثبت جهانى شود. ثبت مثنوى با مشاركت تركيه به معناى دلالت بر ترك بودن مولانا نيست. قضيه بسيار ساده است. ما كتاب مثنوى را پيشنهاد كرده ايم و چون كهن ترين و كامل ترين نسخه مثنوى در قونيه است با تركيه مشاركت كرديم. فقط به سبب آن كه نسخه مهمى از مثنوى آنجا است. اگر اين نسخه در آكسفورد بود با انگلستان وارد مذاكره براى ثبت مشترك مى شديم.

نظری درباره اینکه افغانستان بیانیه ای را نسبت به این اقدام منتشر کرده گفت: اگر افغانستان هم نسخه كهن و كاملى داشته باشد می تواند وارد پرونده شود. به شرطى كه نسخه اى از مثنوى داشته باشند. منظور نسخه ارزشمند است هم به لحاظ قدمت و هم از نظر نفاست هنر. موضوع نسخه مثنوى و مليت و خاستگاه مولوى دو موضوع جدا از هم است.  ثبت اثر موضوع مستقلى براى شخصيت هاست.  يونسكو برنامه اى تحت عنوان همراهى با گراميداشت مفاخر و رويدادها دارد که بايد مفاخر را در آنجا معرفى كرد.

وی ادامه داد: سال گذشته، دو اثر كليات سعدى و مسالك و ممالك (مشترك با آلمان) از ايران در حافظه جهانى ثبت شد. مسالك و ممالك كتابى است در حوزه جغرافياى تاريخى. نويسنده  آن ابواسحاق ابراهيم اصطخرى بوده است. از اهالى استان فارس. اما چون نسخه كهنى از اين كتاب در آلمان نگهدارى مي شود اين كتاب را با آلمان مشتركا ثبت كرديم. آيا بايد چنين تعبير شود كه ثبت مشترك مسالك به منزله آلمانى قلمداد كردن جناب اصطخرى است. بنابرين در خصوص ثبت مشترك مثنوى بايد گفت فقط به اعتبار اين كه نسخه كهن و كاملى از كتاب مثنوى در تركيه موجود است به سراغ تركيه رفته ايم و نه چيز ديگرى و اين كار به هيچ وجه تأييد كننده هيچ ادعايى در خصوص مليت جناب مولانا نيست. مثنوى يك اثر فارسى است و در پرونده هم تصريح شده كه مهم ترين اثر عرفانى در زبان فارسى است و قرار است با همين معيار ثبت شود.

نظر شما