شناسهٔ خبر: 47256 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

«همایش ملی تدوین در تاریخ شفاهی» برگزار می شود

همایش ملی تاریخ شفاهی با محوریت تدوین هشتم اسفند ماه سال جاری (۱۳۹۵) برگزار می شود.


به گزارش فرهنگ امروز؛ در ادامه سلسله نشستها و کارگاههای تخصصی تاریخ شفاهی و به منظور توسعه مباحث نظری و کاربردی تاریخ شفاهی در عرصه تدوین، پژوهشکده اسناد در نظر دارد با مشارکت انجمن تاریخ شفاهی ایران و همکاری ‏انجمن ایرانی تاریخ، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، انجمن تاریخ محلی ایران و مراکز و انجمن‌های علمی-آموزشی، همایش ملی تاریخ شفاهی با محوریت تدوین را در هشتم اسفند ماه سال جاری (۱۳۹۵) برگزار کند. 
از صاحب‌نظران، مورخان، پژوهشگران، استادان دانشگاه ها و علاقمندان به مسائل «تاریخ شفاهی» دعوت می شود مقالات خود را در زمینة محورهای ذیل به دبیرخانه همایش ارسال دارند: 
۱- نقش منابع شفاهی در تاریخنگاری معاصر. 
۲- جغرافیای پیش مطالعه و تنظیم بسته پرسشی در تدوین.
۳- مصاحبه‌گر و نقشه اجرایی تدوین 
۴- نقد و بررسی اطلاعات حاصل از مصاحبه
۵- ویراستاری متون مصاحبه
۶- سبک‌ها و گونه شناسی تدوین.
۷- جایگاه تدوینگر در بازنشر منابع تاریخ شفاهی
۸- سامان دهی و گویا سازی منابع مصاحبه
۹- نشر منابع تاریخ شفاهی
۱۰- اسناد محلی و تدوین در تاریخ شفاهی منطقه ای
۱۱- ساز و کار تدوین در تاریخ شفاهی عکس و فیلم. 
۱۲- نظام حقوقی در تدوین
۱۳- سایر موضوعات مرتبط با تدوین در تاریخ شفاهی. 
شایان توجه است که مقالات برگزیده شده در کارگروه علمی همایش، به صورت مجموعه مقالات چاپ و منتشر خواهد شد و از ارایه کنندگان مقالات برتر تقدیر به عمل خواهد آمد. 
ارسال مقاله:
لطفاً مقاله‌ها در قالب فایل word ۲۰۰۷ ، تا ۱۵ دی به نشانی پیام نگار ):a۲a@nlai.ir ارسال شود. 
مشخصات نویسنده/نویسندگان، وضعیت شغلی/سمت، پیام نگار و شمارة تلفن، همراه مقاله ارسال شود.
نشانی دبیرخانة همایش:
تهران، بزرگراه حقانی، نبش خیابان کوشا، سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران، ساختمان آرشیو ملی ایران (گنجینة اسناد)، پژوهشکده اسناد، دورنگار: ۲۶۴۰۲۹۷۷، پیام نگار: a۲a@nlai.ir

نظر شما