شناسهٔ خبر: 47639 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

امیرکبیر و ناصرالدین شاه

امیرکبیر امیرکبیر در مدت سه سال و اندی که تصدی مقام صدارت را داشت خدمات فراوانی به کشور کرد و راه توسعه و گسترش علوم و صنایع جدید را در ایران گشود. او را باید در حقیقت بنیان‌گذار ایران نو به شمار آورد.

امیرکبیر و ناصرالدین شاه

سید علی آل‌داود

ناشر: کتاب رایزن

تعداد صفحات: ۶۲۸ صفحه

قیمت: ۶۷ هزار تومان

میرزا تقی خان امیرکبیر در شمار معدود سیاست‌پیشگان ایران در دو سدة اخیر است که از همان آغاز آشنایی با دنیای سیاست و ورود به آن دریافت که ایران از دنیای متمدن و در حال صنعتی شدن آن روزگار عقب افتاده و این فاصله به سرعت در حال افزایش است. با شکل‌گیری این اندیشه در ذهن جستجوگر وی، به دنبال راه‌های مقابله با آن رفت و با دانشی که از اوضاع جهان به دست آورد کوشید بنیان‌های کارسازی در ایران به وجود آورد. او سفری طولانی به روسیه داشت، سپس به عنوان سفیر فوق‌العاده مأمور حل و فصل مسائل مرزی ایران و عثمانی شد و سه سال مداوم در آن کشور به سر برد و دریافت که حتی عثمانی‌ها نیز در برخی امور به پیشرفتهای آشکارتری رسیده‌اند.  چون به ایران بازگشت در دستگاه ولیعهد، ناصرالدین میرزا، به کار پرداخت. با درگذشت محمدشاه، او ولیعهد راکه مالی در بساط نداشت با درایت و کاردانی به پایتخت رساند و بر تخت سلطنت نشاند و همان اوقات به مقام صدارت دست یافت. امیرکبیر در مدت سه سال و اندی که تصدی این مقام را داشت خدمات فراوانی به کشور کرد و راه توسعه و گسترش علوم و صنایع جدید را در ایران گشود. او را باید در حقیقت بنیان‌گذار ایران نو به شمار آورد.

نظر شما