شناسهٔ خبر: 49926 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

مانفرد

م الکساندر دوما، در رمان معروف خود کنت دومونت کریستو دست‌کم شش بار از مانفرد برای توصیف قهرمان داستان خود یاری می‌جوید و در پنج مورد نیز از بایرون در حکم الهام‌بخش خود نام می‌برد.

مانفرد

جرج گوردون بایرون

مترجم: حسین قدسی

ناشر: نی

تعداد صفحه: ۱۳۹ صفحه

قیمت: ۱۲ هزار تومان

بایرون در اشعارش گونة ویژه‌ای از قهرمان رمانتیک را به ادبیات جهان معرفی کرده است، که به نام خودش «قهرمان بایرونی» و گاه «ابرانسان بایرونی» نیز نامیده می‌شود، و پس از او نمونه‌های بارزی از آن را در شاهکارهای ادبی بزرگانی چون ویکتور هوگو و دیگران می‌توان دید. برای نمونه، الکساندر دوما، در رمان معروف خود کنت دومونت کریستو دست‌کم شش بار از مانفرد برای توصیف قهرمان داستان خود یاری می‌جوید و در پنج مورد نیز از بایرون در حکم الهام‌بخش خود نام می‌برد.

نظر شما