شناسهٔ خبر: 50144 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

علوم انسانی و اجتماعی در ایران

علوم انسانی جستار حاضر بر پایه رویکردی کاملاً دیگرگون و بر اساس روش خودمردم‌نگاری بیان کرده است تلاشی برای پر کردن خلأ روش‌شناختی و غنابخشیدن به تحلیل‌ها و نقدهای نظام آموزشی در کشور است

علوم انسانی و اجتماعی در ایران

نعمت‌الله فاضلی

ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تعداد صفحه: ۳۶۴ صفحه

قیمت: ۱۸ هزار تومان

پرداختن به مقولة علوم انسانی و اجتماعی در ایران نیازمند دقت نظری خاص و به کارگیری روشی متفاوت از تحلیل‌های صوری و متکی بر آمارهای رسمی است. آنچه جستار حاضر بر پایه رویکردی کاملاً دیگرگون و بر اساس روش خودمردم‌نگاری بیان کرده است تلاشی برای پر کردن خلأ روش‌شناختی و غنابخشیدن به تحلیل‌ها و نقدهای نظام آموزشی در کشور است.

نظر شما