شناسهٔ خبر: 50467 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

تجربه عالی ترین معانی با ساده ترین الفاظ

حسن بلخاری در هم اندیشی تاثیر مفاخر پیشکسوت بر ادبیات کودک و نوجوان گفت: بیان «یکی بود یکی نبود» ما را به قلمروی می برد که عالی ترین معانی را با ساده ترین الفاظ تجربه می کنیم.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ حسن بلخاری در هم اندیشی تاثیر مفاخر پیشکسوت بر ادبیات کودک و نوجوان که به نقش جبار باغچه بان، مهدی آذریزدی، توران میرهادی و نوش آفرین انصاری می پرداخت عصرامروز ۱۸ تیرماه در انجمن مفاخر ملی ایران برگزار شد، گفت: خوشحالم که در دوره ریاست مهدی محقق ۴ نفر از پیشکسوتان ادبیات کودک و نوجوان در انجمن مفاخر مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند چرا که فعالیت در این حوزه کار ساده ای نیست هم به تخصص نیاز دارد و هم باید ظرافت های کودکانه پاس داشته شود.

رئیس انجمن مفاخر ملی ایران بیان کرد: سخن گفتن در محفلی که قرار است به ادبیات کودک و نوجوان بپردازد برای من کار ساده ای نیست. از این رو با خود اندیشیدم درباره چه سخن بگویم و نتیجه این تفکر توجه به قصه بود. قصه از این رو برای ما جذاب است که دور را نزدیک، باطن را ظاهر، معقول را محسوس، مجرد را مجسم و کلی را جزئی می کند و ما انسانها بویژه در دوره کودکی عاشق این حس، لمس و نزدیکی معنا هستیم.

بلخاری با اشاره به اینکه قصه ما را از ورود به عرصه سخت فلسفه نجات می دهد، افزود: بیان «یکی بود یکی نبود» ما را به قلمروی می برد که عالی ترین معانی را با ساده ترین الفاظ تجربه می کنیم. از این رو است که فلاسفه ای چون شیخ اشراق و ابن سینا که در فلسفه اسلامی، عقل اول است قالب قصه و تمثیل را انتخاب و معقول را محسوس کردند.

نظر شما