شناسهٔ خبر: 50501 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

انسان‌شناسی فرهنگی شهر تهران

انسان درباره کتاب حاضر، رویکرد کیفی همه پژوهش‌ها و فصول و استفاده گسترده آن از روش اتنوگرافی به عنوان روش اصلی انسان‌شناسی است.

انسان‌شناسی فرهنگی شهر تهران

گروه نویسندگان

ناشر: تیسا

تعداد صفحه: ۵۱۶ صفحه

قیمت: ۳۵ هزار تومان

در این کتاب، شهر تهران به ده حوزه مفهومی مجزا از جمله «تاریخ»، «فضا»، «زمان»، «محیط زیست»، «اقتصاد»، «قدرت»، «هویت»، «نشانه»، «آسیب» و «بازنمایی» تقسیم شده و در هرکدام مهم‌ترین مسئله یا مسائل آن حوزه به بیان و تحلیل درآمده است. کتاب در فصل نهایی، تلفیقی از حوزه‌های تفکیکشده ارائه داده تا مخاطبان بتوانند به عنوان یک اصل روشی، رویکرد کل‌گرایانه انسان‌شناسی را درک کنند. نکته دیگر درباره کتاب حاضر، رویکرد کیفی همه پژوهش‌ها و فصول و استفاده گسترده آن از روش اتنوگرافی به عنوان روش اصلی انسان‌شناسی است.
مخاطبان اصلی کتاب همه پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی و همچنین متخصصان در حوزه مطالعات شهری است.

نظر شما