شناسهٔ خبر: 51808 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

کتاب «عرفان اسلامی در متون عالمان شیعی» منتشر شد

کتاب «عرفان اسلامی در متون عالمان شیعی» به قلم محمد فنایی اشکوری، استاد فلسفه و عرفان با همکاری دکتر اصغر نوروزی توسط انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ بی‌شک بُعد باطنی و عرفانی اسلام در آمـوزه های شیـعی بسیار پررنگ است، اما این امر در متون درسی رایج در عرفان اسلامی چندان منعکس نیست. ازاین‌رو، بایسته بود که منتخباتی از آثار عرفای برجستۀ شیعه استخراج و تنظیم، و به‌عنوان متنی مرجع و آموزشی در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد تا تصویری هرچه نزدیک‌تر به واقع از تـفکر عرفـانی شیـعی ارائـه گـردد. ایـن کتـاب بـرای پاسخگویی به این نیاز تدوین یافته است.

فهرست مندرجات این اثر عبارت است از:

مقدمه

۱. عرفان و سنت عرفانی در اسلام

۲. چیستی عرفان

۳ . کشف و شهود

۴. عرفان و دین

۵. تأویل عرفانی

۶. وحدت و کثرت هستی

۷. نگاهی دیگر به یگانگی هستی

۸. اسماء و صفات

۹. ذات و صفات

۱۰.  انسان کامل

۱۱. نبوت و ولایت

۱۲. معاد و اسرار قیامت

۱۳. اسفار روحانی

۱۴. نخستین گام سلوک

 ۱۵. رهتوشه رهروان

۱۶. برخی از آداب سیر و سلوک

۱۷. اسرار نماز

۱۸. فتوت

۱۹. اکسیر سلوک: محبت

۲۰. لقاء الله

در بخشی از مقدمه این اثر می خوانیم: در این مجموعه کوشیده ایم متونی را برگزینیم که تاحدودی نشانگر دیدگاه های عرفای شیعی در مباحث مختلف عرفانی باشد. به عبارت دیگر، غرض ارائه مباحث عرفانی است آن گونه که در متون عالمان شیعی آمده است، نه ارائه عرفانی که مستقیما از منابع دینی یعنی قرآن و سنت استخراج شده باشد. گرچه عارفان شیعی می کوشند از منابع دینی دراین زمینه استفاده کنند، اما مبانی فکری هر عالم و رویکرد او در فهم و تفسیر منابع دینی بی اثر نیست. بدین جهت چون متون موجود از آثار نویسندگان مختلف انتخاب شده است، تنوع در سلایق و رویکرد و سبک نگارش نیز اجتناب ناپذیر است. این تنوع و تفاوت گرچه از سویی ممکن است موجب قدری دشواری در مطالعه متن شود، اما از سوی دیگر خواننده را با تنوع در تفکر و ادبیات عرفانی شیعی آشنا می کند.

باید اذعان کرد که چنین گزینش محدودی از برخی آثار بعضی از عارفان شیعی هرگز نمی تواند منعکس کننده همه دیدگاه ها و دریافت ها و نشانگر سهم عظیم عالمان شیعی در تولید عرفان اسلامی باشد، اما در فقدان متون آرمانی و به عنوان نخستین گام در این زمینه می تواند خلائی را پر کند و راه را برای تدوین آثاری غنی تر بگشاید.  

برای اینکه خواننده با کلیت نظام فکری عرفانی عالمان شیعی آشنا شود کوشش شده است متون برگزیده اهم مباحث عرفانی در بعد نظری و عملی را پوشش دهد.  

 باید توجه داشت که عرفان علمی و تدوین شده تنها گزارش احوال و شهودات عرفانی نیست، بلکه تحلیل ها و تبیین های عقلی، استفاده از دیدگاه های فلسفی و کلامی و بهره گیری از آیات و روایات در آن بسیار است. از این رو، بویژه از زمان ملاصدرا شیرازی و ظهور حکمت متعالیه او، بسیاری از مباحث الهیاتی و عقیدتی بین علم عرفان و فلسفه و کلام مشترک و دستکم مشابه است. بدین جهت گزینش برخی مباحث عرفانی از کتبی که ممکن است صبغه فلسفی و کلامی یا تفسیری نیز داشته باشند امری غریب و دور از انتظار نیست.

خواننده این اثر لازم است علاوه بر آشنائی با زبان عربی در حد مطالعه متون تخصصی الهیاتی، دستکم یک دوره فلسفه اسلامی در حد نهایة الحکمة و کلام اسلامی در حد تجرید الإعتقاد را آموخته باشد. همچنین برای استفاده بیشتر از این اثر لازم است خواننده آن یک متن عرفانی یا دو واحد درسی در عرفان اسلامی را نیز گذرانده باشد.  

این کتاب در ۲۰ فصل طراحی شده است که حاوی امهات مباحث عرفانی است. این مباحث بطور کلی در سه قلمرو می گنجند: ۱. مباحث مقدماتی که به فلسفه عرفان تعلق دارند، ۲. مباحث مربوط به عرفان نظری و ۳. مباحث مربوط به عرفان عملی.

در آغاز کتاب فصلی مقدماتی درباره چیستی عرفان و جایگاه عرفان در اسلام و تشیع ارائه می شود که خطوط کلی و دیدگاه مقبول در عرفان را عرضه می کند.

در ابتدای هر فصل مقدمه ای کوتاه برای ورود به بحث ارائه شده است. غرض شرح یا تلخیص مباحث فصل نیست؛ شرح عبارات و حل مشکلات آن به عهده استاد این درس است. در پایان هر فصل پرسش هایی برای مرور اهم مباحث و تفکر درباره آنها طرح شده است.

شایان ذکر است که این کتاب همچنان که می تواند به عنوان متنی درسی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند به عنوان متنی برای معرفی عرفان اسلامی در اندیشه عارفان شیعی به علاقه مندان به عرفان اسلامی و صاحب نظران این رشته معرفی شود.   

کتاب «عرفان اسلامی در متون عالمان شیعی» به قلم محمد فنایی اشکوری، استاد فلسفه و عرفان با همکاری دکتر اصغر نوروزی به بهای ۲۱۰۰۰۰ ریال توسط انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در قم منتشر شد.

نظر شما