شناسهٔ خبر: 51875 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

تشکیل ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت با دستور وزیر بهداشت

وزیر بهداشت طی حکمی مسئولیت تشکیل ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت را به معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار کرد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ در پی اقدامات معاونت آموزشی وزارت بهداشت در دولت یازدهم، ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت در دولت دوازدهم تشکیل می شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی مسئولیت تشکیل ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت را به معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار کرد.

در این حکم با اشاره به پیگیری برنامه تحول نظام سلامت به عنوان یکی از اولویت های کاری دولت یازدهم آمده است: برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به عنوان گام چهارم برنامه تحول نظام سلامت و جهت گیری کلان نظام آموزش عالی سلامت آغاز شد و در این راستا دستاوردهای چشمگیری در حوزه آموزش علوم پزشکی برای دانشگاههای علوم پزشکی کشور فراهم آمد.

باتوجه به هدفگذاری جدید حوزه آموزش علوم پزشکی در جهت استقرار کامل تحول و نوآوری در نظام آموزش عالی سلامت کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به معاونت آموزشی ماموریت داد تا نسبت به تشکیل ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت با مدیریت معاون آموزشی وزارت متبوع اقدام کند.

بازنگری برنامه تحول، برنامه ریزی در راستای تحقق آموزش پزشکی نوین متناسب با آخرین الگوهای جهانی در بستر دانشگاههای نسل نو به منظور ارتقای پاسخگویی به نیازهای ملی، همراه سازی دانشگاهها و کلان مناطق آمایشی و تداوم مأموریت گرایی در آموزش علوم پزشکی، بازنگری و توسعه الگوهای نظارت و پایش سیاستها و برنامه ها، برنامه ریزی برای توسعه آموزش های مهارتی در نظام سلامت، تلاش جهت تولید شواهد علمی در زمینه سیاستگذاری تحولی در این حوزه و برنامه ریزی برای تأمین زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز از وظایف این ستاد است.

نظر شما