شناسهٔ خبر: 52762 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

پیش اجلاسیه نظریه پردازی نظریه «شهر تعالی» برگزار شد

پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی نظریه «شهر تعالی» در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد برگزار شد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی «شهر تعالی» با همکاری معاونت علمی دبیرخانه کرسی‌های نظریه پردازی و دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

در این نشست علمی که با ارائه حمید ماجدی همراه بود، آقایان بهمن ادیب زاده، محمدتقی پیربابایی و  مهدی حمزه‌نژاد به عنوان شورای ناقدان و عبدالهادی دانش‌پور، عبدالحمید نقره‌کار و ناصربراتی به عنوان شورای داوران در پیش اجلاسیه حضور داشتند.

ماجدی با تشریح اهداف نظریه «شهر تعالی» گفت: هدف از این نظریه تعیین جایگاه تعالی شهروندان و شهر بر مبنای توسعه همه‌جانبه محیطی و کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر به صورت مداوم و به منظور مشارکت حداکثری شهروندان برای پاسخگوئی به نیازهای مادی و معنوی جامعه و در یک جمله «نمایاندن مسیری برای توسعه ابعاد مادی و معنوی زندگی در شهر» بوده است. 

ماجدی درخصوص نظریه‌های رقیب گفت: تا کنون نظریات مختلفی در خصوص شهرهای آرمانی توسط اندیشمندان مختلف ارائه شده است. تعدادی از نظریات ارائه شده بر یکی از محورهای توسعه شهری نظیر توسعه محیطی و کالبدی، توسعه اقتصادی و یا توسعه اجتماعی و فرهنگی شهر متمرکز شده است و برخی از نظریات مانند شهرهای زیست‌‍پذیر تمام ابعاد توسعه شهری مذکور را پوشش می‌دهد. نظریات شهر امن، شهر تاب‌آور، شهر دوستدار کودک و یا شهر دوستدار سالمندان بیشتر بر ابعاد توسعه محیطی و کالبدی شهر و یا شهر توانا عمدتاً بر توسعه اقتصادی شهر تأکید دارند. ابعاد اجتماعی و فرهنگی نظریات شهر خرد، شهر دانش و شهر خالق نیز که توسط نظریه‌پردازان مختلف ارائه شده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

استاد معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: هر شهر مبدأ سفری است و مسیری پیش روی آن است که به شهری دیگر که مقصد آن است منتهی می‌شود. منظور از این زنجیره تمثیلی مسیرها، راه پیشرفت و تعالی است که هر شهر و شهروندانش به طور مداوم بایستی در آن گام بردارند. بر این اساس "شهر تعالی" شهری است که همواره در راه پیشرفت و تعالی است و نیازهای مادی و معنوی شهروندان را در این راه برآورده می‌سازد.

وی تصریح کرد: نظریه شهر تعالی بر پایه دو اصل «کارایی بیشتر شهرها» از یک طرف و «برابری یا عدالت اجتماعی در شهر» از طرف دیگر ارائه شده و بر همین مبنا توجه به محورهای اساسی نظیر ملاحظات زیست محیطی در جهت دستیابی به توسعه پایدار، توسعه اقتصادی در جهت دستیابی به کارایی بیشتر، توسعه اجتماعی و فرهنگی در جهت دستیابی به برابری بیشتر و توسعه کالبدی در جهت رضایت شهروندان از نکات اصلی این نظریه قلمداد می‌شود. 

ماجدی افزود: «در این نظریه به محورهای اساسی نظیر توسعه محیطی باهدف توسعه پایدار در جهت دستیابی به رضایت شهروندان از محل سکونت، شادمانی آنان و سرزندگی شهر، توسعه اقتصادی باهدف رشد اقتصادی و کسب معیشت آنان، توسعه اجتماعی شهر باهدف گسترش علم و دانش در شهر، "توسعه فرهنگی" باهدف احیاء آداب و سنن نیکو دنبال شده و توسعه همه‌جانبه شهر از نظر محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حضور مردمان بزرگ )اندیشمند و دانشمند) در شهر خواهد انجامید که از یک سو زمینه تعامل مردم و بهره‌گیری از اندیشه و دانش آنان فراهم می‌شود و از دیگر سوی خود زمینه توسعه همه‌جانبه و مداوم در شهر را به وجود می‌آورند و در نتیجه به تعالی بیشتر شهر و شهروندان می‌انجامد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: این نظریه در تداوم رشد و توسعه آن و حرکت به‌سوی تعالی است که به صورتی حلزونی یا اسپیرال تصویر می‌شود. شهر تعالی به صورت حلزونی یا اسپیرال در طول زمان رشد و تعالی یافته و توسعه و پیشرفت می‌کند. این حرکت به صورت دورانی از شهر موجود آغاز شده و به شهر رضایت و پس از آن به ترتیب به شهر پیشرفت، شهر علم و دانش، شهر آداب نیکو و شهر مردمان بزرگ رسیده و در نهایت شهر تعالی محقق می‌شود.

ماجدی افزود: در نظریه «شهر تعالی» که نحوه حرکت خطوط در فرم اسپیرال از رشد و توسعه حکایت دارد مناسب‌ترین فرم برای ترسیم روند تکامل شهر تعالی تشخیص داده می‌شود.

وی که نظریه پیشنهادی خود را حاصل بیش از سه دهه فعالیت کارشناسی و مدیریت در امور شهرسازی کشور و حدود دو دهه تدریس شهرسازی معاصر و چالش‌های آن در ایران و مورد توجه دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی توصیف و معرفی می‌کند، افزود:  نظریه «شهر تعالی» و تهیه و اجرای طرح‌های ساختاری ـ راهبردی شهری در چارچوب و بر اساس نظریه مربوطه، نه تنها می‌تواند به ایجاد تحول در نظام شهرسازی کشور و نیل به هدف تعالی شهروندان و شهر منجر شود، بلکه با تدریس آن‌ها در دانشگاه می‌توان زمینه کاربردی کردن دروس نظری رشته‌های شهرسازی، معماری، اقتصاد شهری، علوم اجتماعی و فرهنگی و مدیریت شهری را نیز فراهم کرد.

بنا بر این گزارش، اعضای شورای ناقد ابعاد مختلف نظریه را بررسی کردند و در نهایت مقرر گردید در اجلاسیه دیگر این نظریه مجددا به بوته نقد و داوری گذاشته شود.

نظر شما