شناسهٔ خبر: 55040 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

کتاب «قرائت رحمانی» منتشر شد

کتاب «قرائت رحمانی؛ اسلام رحمانی از نگاه دکتر محسن کدیور» نوشته حسن علی پور وحید از سوی دفتر نشر معارف منتشر شد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ کتاب «قرائت رحمانی؛ اسلام رحمانی از نگاه دکتر محسن کدیور» نوشته حسن علی پور وحید از سوی دفتر نشر معارف منتشر شد.

«قرائت رحمانیِ اسلام» مولودِ نواندیشی در حوزه روشنفکریِ دینی و در شمار واپسین دستاوردهای آن است. از این رو، مؤلفه های مدرنیسم و پتانسیل های تئوریک و میدانیِ اندیشه روشنفکری دینی را با خویش همراه دارد. در چارچوب اسم و اصطلاحِ «اسلام رحمانی» ماندن، پژوهشگر را در یکی دو دهه اخیر متوقف می کند؛ ولی چنانچه کسی از دایره واژگان گام فراتر نهد و در حوزه اندیشه رحمانی مطالعه و تحقیق کند، با پیشینه ای کهن تر و عرصه هایی وسیع تر مواجه خواهد شد.

با کنار نهادنِ لایه های بومی شده، می توان به دهه ها پیش تر بازگشت و سرچشمه های قرائت رحمانی را نه تنها در ایران و جهان اسلام، که در گستره جهانی پی گرفت و با جریان فکریِ «رحمانیت ادیان» روبرو شد. تز رحمانی، فراتر از اسلام و در مقیاس ادیان از سوی استراتژیست های بزرگ جهانی در حال پیگیری است. در میان تئوریسین های ایرانیِ این گفتمان، دکتر محسن کدیور بیشترین گستره و عمق در آموزه ها را فراروی مخاطبان خویش می نهد. مصمّم ترین چهره اسلام رحمانی در ایران را باید محسن کدیور دانست که بیشترین نقش را در تبیین و توسعه قرائت رحمانی به نمایش گذاشته. آقای کدیور مدعیِ ابتکار نظریه رحمانی اسلام است.

پژوهشِ پیش رو، دیدگاه دکتر محسن کدیور درباره اسلام رحمانی را می کاود و در چهار بخش سامان یافته. بخش اول، کلیات است که بیوگرافی کدیور و تعریف و تبیین قرائت رحمانی را دنبال می کند. بخش دوم، مؤلفه های اسلام رحمانی است که مهمترین ویژگی های این نظریه را جستجو می کند. بخش سوم، مبانی است و استدلال ها و استنادهای این قرائت را به میان می آورد. بخش چهارم نیز نسبت اسلام رحمانی با اسلام وحیانی است که با عرضه اسلام رحمانی به اسلام وحیانی، نسبت آنها را می سنجد.

گفتنی است رهبر معظم انقلاب در دیدار سالانه خویش با دانشجویان در سالهای گذشته، ضمن توصیه بر پرهیز از سطحی ‌نگری در ارتباط با مفاهیم اسلامی، به نقد برخی شعارهای اسلام ‌نما و غلط ‌انداز، همچون «اسلام رحمانی» که امروزه رایج شده است، پرداختند. در چند دهه اخیر در ایران، اسلام با پسوندهای مختلفی، همچون اسلام التقاطی، اسلام سرمایه‌داری، اسلام سوسیالیستی، اسلام سلطنتی، اسلام رساله ‌ای، اسلام سبز و در آخر «اسلام رحمانی» قرائت شده است.

کتاب «قرائت رحمانی» در ۳۶۸ صفحه، قطع رقعی، تیراژ ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۲۳۰۰۰ تومان از سوی دفتر نشر معارف عرضه شده است. دفتر نشر معارف پیش از این، از این نویسنده و پژوهشگر، کتابهای «اسلام رحمانی؛ نگاهی به مبانی و مولفه ها»، «مکتب در فرآیند نواندیشی» (نقد دیدگاه‌های محسن کدیور در حوزه شیعه شناسی) و «ارتقای مرجعیت شیعه» (نقد کتاب ابتذال مرجعیت شیعه محسن کدیور) را منتشر کرده است.

دفتر نشر معارف در راستای نقد دیدگاههای روشنفکران دینی و نواندیشان و سیاسیون غربگرا تاکنون کتابهای «شبهات قرآنی: تأملی در نظرات دکتر سروش درباره قرآن» (نوشته محمدعلی رضایی اصفهانی)، «سروش، دین و نواندیشی» (نوشته عبدالحسین خسروپناه و حسن پناهی آزاد)، «حکومت حکیمانه: نقد و بررسی نظریه حکمت و حکومت دکتر مهدی حائری یزدی» (نوشته آیت الله محمد مومن قمی)، «سیری انتقادی در آرای داریوش شایگان» (نوشته شهریار زرشناس)، «سیاست نامه: نامه های سیاسی ـ تاریخی» (نوشته مسعود رضایی شریف آبادی)، «آیات وحیانی، پندار شیطانی» (نوشته علی کاظمی) و... را منتشر کرده است.

نظر شما