شناسهٔ خبر: 55209 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

تصویب ۳ نوع دوره پسا دکتری در دانشگاه یزد

مدیر امور پژوهشی دانشگاه یزد گفت: شیوه ‌نامه دوره پژوهشی پسا دکتری این دانشگاه تدوین و تصویب شده است.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ سعید علیخانی گفت: دانشگاه یزد جزء اولین دانشگاه های کشور است که سه نوع دوره پسا دکتری را تدوین و تصویب کرده است.

وی افزود: با توجه به توان و ظرفیت علمی اعضای هیات علمی دانشگاه یزد و نیز با توجه به امکانات و تجهیزات پژوهشی موجود در دانشگاه، اجرای دوره‌های تحقیقاتی پسا دکتری از یک سو به بهره برداری مناسب از پژوهش‌ها و از سوی دیگر به تکمیل تخصص‌های مورد نیاز در عرصه‌های ملی و بین المللی کمک خواهد کرد.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه یزد تاکید کرد: دوره پسا دکتری استاد محور یکی از انواع دوره‌های پسادکتری در این دانشگاه است که در این نوع عضو هیات علمی دانشگاه با پرداخت کامل حقوق پژوهشگر از محل قرارداد پژوهانه، طرح های پژوهشی برون-دانشگاهی و یا سایر منابع مالی پژوهشی در اختیار خود، از همکاری پژوهشگر پسادکترا استفاده می کند.

علیخانی افزود: نوع دوم دوره پسادکتری مشارکتی است که در این نوع دوره، در صورت تایید طرح ۵۰ درصد حقوق پژوهشگر پسادکتری از محل قرارداد پژوهانه، طرح های پژوهشی برون دانشگاهی و یا سایر منابع مالی پژوهشی در اختیار استاد پذیرنده و ۵۰ درصد دیگر از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه تامین می‌شود.

وی گفت: پسادکتری در واحدهای پژوهشی نوع سوم این دوره است که در صورت تایید طرح در شورای واحد پژوهشی و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، ۳۰ درصد حقوق پژوهشگر پسا دکتری از محل قرارداد پژوهانه، طرح های پژوهشی برون دانشگاهی و یا سایر منابع مالی پژوهشی در اختیار استاد پذیرنده و ۷۰ درصد از محل منابع مالی واحد پژوهشی مربوطه تامین می شود.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه یزد افزود: حقوق پرداختی به پژوهشگر پسا دکتری حداقل ماهانه بیست میلیون ریال است که نحوه تامین آن باتوجه به نوع دوره خواهد بود.

علیخانی عنوان کرد: مسؤولیت تضمین کیفیت فعالیت های پژوهشگر پسا دکتری و کسب دستاوردهای مطلوب در پایان دوره بر عهده عضو هیات علمی پذیرنده بوده و پذیرش پژوهشگر پسا دکتری در دفعات بعد بستگی به کیفیت اجرای دوره قبلی خواهد داشت.

به گفته وی پژوهشگر می تواند در طول دوره یکساله از امکانات خدمات دانشگاه مانند کتابخانه، سالن غذاخوری و سایر امکانات رفاهی مطابق ضوابط استفاده کند.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه یزد تاکید کرد: صدور گواهی پایان دوره منوط به اجرای تعهدات پژوهشگر و تایید استاد پذیرنده، دانشکده - واحد پژوهشی و مدیر امور پژوهشی دانشگاه خواهد بود.

نظر شما