شناسهٔ خبر: 55759 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

کودکی را می‌زنند

فروید این نوشته ها از نسبتی میان درمان بالینی و تأمل در نفس حکایت دارند که در نتیجة آن، مسائل روانی به‌منزلة مسائلی برخاست از شکاف‌های زندگی مدرن ظاهر می‌شوند.

کودکی را می‌زنند

(گزیده‌ای از مقالات بالینی روان‌کاوی فروید)

زیگموند فروید

گردآوری و ترجمه: مهدی حبیب‌زاده

ناشر: نی

تعداد صفحه: ۲۱۶ صفحه

قیمت: ۱۸ هزار تومان

نوشته‌های بالیینی فروید که در اینجا گزیده‌ای از آن‌ها گرد آمده، تأملاتی هستند که به شکلی از رابطة سوژه با خود مجال بیان می‌دهند. در این بین‌شدن، آنالیز در مقام رابطه و کردار، مبنای صورت‌بندی برخی مفاهیم قرار گرفته که اهمیت انتقادی‌شان بعدها به واسطة «بازگشت به فروید» برجسته‌تر می‌شود. این نوشته ها از نسبتی میان درمان بالینی و تأمل در نفس حکایت دارند که در نتیجة آن، مسائل روانی به‌منزلة مسائلی برخاست از شکاف‌های زندگی مدرن ظاهر می‌شوند.

نظر شما