شناسهٔ خبر: 55847 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

هستی متن مقدس منتشر شد

چاپ سوم کتاب «هستی متن مقدس» اثر محمد محمدی گرگانی با موضوع فلسفه اخلاق از سوی  نشر«نی» منتشر شده است.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ کتاب «هستی متن مقدس» بر مبنای دو اصل نظری تدوین شده است: نخست این‌که هستی یک متن مقدس و مبنای معرفت دینی است که در طول تاریخ مورد غفلت بخشی از متفکرین مسلمان بوده است. هستی به‌عنوان یک کل یا «وجود» مستمراً و مشتاقانه در آفرینش، انتخاب، هماهنگی و تصمیم است، هر ذره «روح» دارد، در هر ذره یک من و در کل هستی نیز یک «من» وجود دارد، که بی هیچ درنگ در هر «آن» تصمیم می‌گیرد، انتخاب می‌کند و «حیات» دارد، نتیجه‌ی این نگاه آن است که انسان خود را در محضر جهانی با واقعیت شگفت، هماهنگ، شیدا و آفرینش‌گر می‌بیند که زنده و اطمینان‌بخش و ناظر است.

اصل دوم این است که دین دو بخش دارد: الف) ثابت و تغییرناپذیر، ب) متغیر و تغییرپذیر. حوزه‌ اول حوزه‌ اصول یا ارزش‌هاست و حوزه‌ دوم حوزه‌ی «امور» یا «روش‌ها»ست.

مسائلی چون معنی و هدف‌داری در هستی، هدف زندگی، ویژگی‌های انسان، عدالت، کرامت ذاتی انسان، حفظ محیط‌زیست و حوزه‌ اصول است، که تقریباً اکثر آن مورد توافق خرد جمعی روز بشر است، و در اکثر قریب به‌اتفاق قوانین اساسی دنیا آمده است.

حوزه‌ دوم مربوط به راه‌های رسیدن به هدف‌ها و ارزش‌هاست، در این حوزه، مبنا دانایی و خرد جمعی روز بشر است، به تعبیر مرحوم مطهری که دیدگاه اقبال لاهوری را در یک جمله بیان می‌کند: «دین هدف‌ها را تعیین می‌کند و علم راه رسیدن به آن هدف‌ها را»

روش‌ها تابع زمان و مکان‌اند لذا ابدی و جاودانی نیستند و متناسب با زمان تغییر پیدا می‌کنند، لاجرم میدان عدم قطعیت‌اند.

کتاب «هستی متن مقدس» در ۲۰۶ صفحه به قیمت ۲۴هزار تومان به تازگی از سوی نشر نی به چاپ سوم رسیده است.

نظر شما