شناسهٔ خبر: 57569 - سرویس دیگر رسانه ها
نسخه قابل چاپ

منابع کنکور ۹۸ در گروه آزمایشی هنر اعلام شد

فهرست بخشی از کتب منابع آزمون سراسری ۱۳۹۸ در گروه آزمایشی هنر در نظام ۳-۳-۳-۳ و نظام قدیم منتشر شد.

به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ فهرست بخشی از کتب منابع آزمون سراسری ۱۳۹۸ گروه آزمایشی هنر در نظام ۳-۳-۳-۳ اعلام شد.

بر اساس اعلام سازمان سنجش بخشی از سؤال های تخصصی گروه آزمایشی هنر از کتاب های: مبانی هنرهای تجسمی (کد:۲۱۰۶۳۹)، طراحی ۱ (کد:۲۱۰۶۳۸)، طراحی ۲ (کد:۲۱۱۶۴۴)، آشـنایی با بنـاهای تـاریخی (کد:۲۱۰۶۲۸)، خط در گرافیک (کد:۲۱۲۶۲۱)، ترسیم فنی و نقشه کشی (کد:۲۱۰۶۲۶)، کارگاه نقاشی (کد:۲۱۱۶۴۸)، عکاسی ۱ (۲۱۰۶۴۴)، عکاسی۲ (کد: ۲۱۱۶۱۸) می آید.

همچنین بخشی از سؤال های تخصصی گروه آزمایشی هنر از کتاب های: طراحی اندام و لباس (کد:۸/۴۹۴)، کارگاه طراحی نقوش سنتی ۱ (کد:۷۷/۳۵۹)، ‌حجم سازی ۱ (کد:۲۱۲۶۳۸)، آشنایی با صنایع دستی ایران ۱ (کد:۳۰/۳۵۹) ، مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی (کد:۲۱۰۶۵۹)، شناخت سازهای ارکستر سمفونیک ۱ (سازهای زهی ارشه ای) (کد:۲۱۰۶۶۰) خواهد آمد. 

بخشی از سؤال های تخصصی گروه آزمایشی هنر از کتاب های: شناخت سازهای ارکستر سمفونیک۲ (سازهای بادی و ضربی) (کد:۲۱۱۶۶۴) سازشناسی ایرانی (کد:۲۱۰۶۵۸) شناخت مواد و مصالح (کد: ۲۱۰۶۲۷)، کاربرد رایانه در نقشه کشی (کد: ۲۱۲۶۶۴)، حجم شناسی و ماکت شناسی (کد: ۲۱۲۶۲۷)، پایه و اصول صفحه آرایی (کد:۲۱۲۶۲۰)، مبانی تصویرسازی (کد: ۲۱۲۶۱۹)، اصول و مبانی طراحی صحنه (کد:۲۱۱۶۲۴)، اصول و مبانی ماسک و گریم (کد: ۲۱۲۶۲۵) ، طراحی خواهد شد.

فهرست بخشی از کتب منابع آزمون سراسری ۱۳۹۸ گروه آزمایشی هنر (نظام قدیم) نیز اعلام شده است.

بخشی از سؤال های تخصصی گروه آزمایشی هنر از کتاب های: کارگاه هنر ۱ (کد: ۵۹۴)، کارگاه هنر ۲ (کد: ۱/۵۹۴)، سیر هنر در تاریخ ۱ (کد:۳/۵۹۴)، سیر هنر در تاریخ ۲ (کد:۸/۵۹۴)، انسان، فضا، طراحی (کد: ۷/۵۹۴)، آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران (کد:۶/۵۹۴)، مبانی هنرهای تجسمی (کد:۲۱/۳۵۸)، طراحی ۱ (کد:۹۲/۳۵۹)، طراحی ۲ (کد:۹/۴۸۹) می آید.

همچنین بخشی از سؤال های تخصصی گروه آزمایشی هنر از کتاب های: آشـنایی با بنـاهای تـاریخی (کد:۶/۴۹۲)، خط در گرافیک (کد:۶/۴۹۱)، ترسیم فنی و نقشه کشی (کد: ۷۸/۳۵۹)، کارگاه نقاشی (کد:۳/۴۹۶)، عکاسی۱ (کد:۱۵/۳۵۸ و ۶/۴۹۷)، طراحی اندام و لباس (کد:۸/۴۹۴)، کارگاه طراحی نقوش سنتی (کد:۷۷/۳۵۹)، ‌حجم سازی۱ (کد:۳/۴۵۰)، آشنایی با صنایع دستی ایران ۱ (کد:۳۰/۳۵۹) و مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی (کد:۳۳۱)، طراحی خواهد شد.

نظر شما